Egzamin wstępny z rysunku obowiązuje kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne na kierunki: architektura, architektura wnętrz, grafika oraz na studia niestacjonarne (wieczorowe) na kierunku grafika. Na pozostałe kierunki kandydaci nie zdają egzaminów wstępnych.

Egzamin z rysunku odręcznego na kierunki: architektura, architektura wnętrz oraz grafika składa się z dwóch zadań sprawdzających predyspozycje kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku. Każde zadanie trwa 150 minut i jest oceniane w skali od 0 do 100 punktów. Za pozytywny wynik egzaminu uznaje się zdobycie sumy punktów nie mniejszej niż 50 z dwóch zadań łącznie.

Zadania egzaminu na kierunki: architektura oraz architektura wnętrz są następujące:

zadanie 1.   wykonanie rysunku sprawdzającego umiejętność postrzegania i odwzorowania danej przestrzeni oraz zdolność jej przekształcania i komponowania;

zadanie 2.   wykonanie rysunku na zadany temat, sprawdzającego wrażliwość estetyczną kandydata oraz jego predyspozycje do rozwiązywania zadań projektowych.

Technika wykonania prac: ołówek.

Zadania egzaminu na kierunek grafika są następujące:

Zadanie 1. Studium modela we wnętrzu, mające na celu sprawdzenie umiejętności odwzorowania rzeczywistości oraz manualne i warsztatowe przygotowanie kandydata do wykonywania zadań projektowych.

Rysunek w technikach suchych: ołówek, kredka.

Zadanie 2. Wykonanie na zadany temat kompozycji z wyobraźni, mające na celu sprawdzenie umiejętności związanych z wyobraźnią oraz możliwością kreowania rzeczywistości, możliwości warsztatowych oraz predyspozycji w zakresie grafiki użytkowej i reklamy.

Praca wykonana odręcznie, w technice dowolnej.

 

Uwaga:

Kandydat przystępujący do egzaminu wstępnego zobowiązany jest przed wejściem na salę egzaminacyjną do okazania dowodu tożsamości oraz dowodu wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Kandydat, w trakcie egzaminu, nie może mieć przy sobie telefonu komórkowego, ani innego urządzenia rejestrującego obraz i/lub dźwięk.

Kandydat przystępujący do egzaminu wstępnego z rysunku zobowiązany jest do przyniesienia na egzamin przyborów niezbędnych do wykonania zadań egzaminacyjnych we wskazanej technice wykonania. Politechnika Białostocka zapewnia deskę kreślarską i brystol.


 

Egzaminy wstępne z poprzednich lat:

Egzaminy wstępne z 2017 rokuEgzaminy wstępne z 2016 rokuEgzaminy wstępne z 2015 roku Egzaminy wstępne z 2014 rokuEgzaminy wstępne z 2013 rokuEgzaminy wstępne z 2012 rokuEgzaminy wstępne z 2011 rokuEgzaminy wstępne z 2010 rokuEgzaminy wstępne z 2009 rokuEgzaminy wstępne z 2008 rokuEgzaminy wstępne z 2007 rokuEgzaminy wstępne z 2006 rokuEgzaminy wstępne z 2005 roku

Wydrukuj tą stronę