maturzysta-instrukcja-obslugi

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

TERMIN: 7 kwietnia 2016 roku

GODZINY: 18:00-20:00

MIEJSCE: Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A; 15-351 Białystok

ODBIORCY: rodzice i opiekunowie maturzystów

ORGANIZATOR:

Politechnika Białostocka, Centrum Rekrutacji, Studiów Podyplomowych i Szkoleń Politechniki Białostockiej

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, Białostocka Akademia Rodziny

7 kwietnia 2016 roku w Politechnice Białostockiej odbyło się wydarzenie pod nazwą „Maturzysta! – Instrukcja Obsługi”. Warsztaty skierowane były do rodziców i opiekunów maturzystów. Udział w przedsięwzięciu był bezpłatny. Głównym celem zajęć było przekazanie uczestnikom wiedzy na temat stresu u nastolatka, który wywołany jest egzaminem maturalnym.

Uczestnicy wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez Panią Urszulę Zagan, reprezentującą Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, Białostocką Akademię Rodziny. Zajęcia podzielone były na trzy bloki tematyczne:

  1. Maturzysta – instrukcja obsługi.
  2. Towarzyszenie w emocjach i decyzjach młodego człowieka.
  3. Weź oddech – jak zapanować nad stresem.
Wydrukuj tą stronę