MaturzystaIO

 

“Maturzysta – Instrukcja obsługi!” to warsztaty skierowane do rodziców i opiekunów maturzystów. Głównym celem zajęć jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat współuczestniczenia w życiu młodego człowieka przystępującego do pierwszego poważnego egzaminu w życiu. Jak sobie radzić ze stresem? Jak pomóc w podejmowaniu decyzji o dalszej drogi edukacyjnej? Jak uczestniczyć w emocjach młodego człowieka?

Warsztaty organizowane są przez Politechnikę Białostocką przy współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego – Białostocką Akademią Rodziny. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

MIO_ser

 

TERMIN: 7 kwietnia 2016 roku
GODZINY: 18:00-20:00
MIEJSCE: Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A; 15-351 Białystok
ODBIORCY: rodzice i opiekunowie maturzystów
LICZBA UCZESTNIKÓW: 40
INFORMACJE I ZAPISY: Centrum Rekrutacji, Studiów Podyplomowych i Szkoleń PB,
tel.: +48 85 746 71 45, e-mail: kursy@pb.edu.pl

ZAGADNIENIA:

  • MATURZYSTA – INSTRUKCJA OBSŁUGI
  • TOWARZYSZENIE W EMOCJACH I DECYZJACH MŁODEGO CZŁOWIEKA
  • WEŹ ODDECH – JAK ZAPANOWAĆ NAD STRESEM

 

Wydrukuj tą stronę