Maturanek

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA: „MATURANEK – PORANEK MATURZYSTY”

ODBIORCY: nauczyciele i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

TERMIN: 9 listopada 2015 roku

GODZINY: 9:00-15:00

MIEJSCE: Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki

ORGANIZATOR:

Centrum Rekrutacji, Studiów Podyplomowych i Szkoleń Politechniki Białostockiej

WSPÓŁORGANIZATORZY:

 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży
 • Biuro Karier Politechniki Białostockiej
 • Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe Studentów Wydziału Architektury i Studentów Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej „Cave”

PATRONAT HONOROWY:

 • Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży
 • Podlaski Kurator Oświaty
 • Rektor Politechniki Białostockiej

PATRONAT MEDIALNY:

Wideorelacja z wydarzenia dostępna jest pod adresem:
http://biaman.tv.pionier.net.pl/play?id=5549

9 listopada 2015 roku w Politechnice Białostockiej odbyło się wydarzenie pod nazwą „MATURANEK – PORANEK MATURZYSTY”. Głównym celem przedsięwzięcia było przygotowanie uczniów klas maturalnych do wyzwań, które czekają ich w tym roku szkolnym. W przedsięwzięciu wzięło udział 1073 uczestników w tym 12 zorganizowanych grup ze szkół z Białegostoku oraz z terenu województwa podlaskiego:

 • III Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
 • IV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
 • VII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
 • IX Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
 • XI Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
 • I Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach
 • II Społeczne Liceum Ogólnokształcące
 • II Liceum Ogólnokształcące w Hajnówce
 • Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku
 • Zespół Szkół Geodezyjno-Budowlanych w Białymstoku
 • Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku
 • Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku

Uczestnicy wzięli udział w 9 wykładach:

Temat wykładu i osoba prowadząca Liczba uczestników
Wszystko, co powinien wiedzieć uczeń o maturze z fizyki.
Hanna Babińska – OKE Łomża
155
Jak osiągnąć sukces na egzaminie maturalnym z biologii?
Dorota Mościcka – OKE Łomża
106
Dowodzenie na podstawie.
Marzena Filipowicz-Chomko – Wydział Informatyki PB
160
Dowodzenie na podstawie.
Rajmund Stasiewicz – Wydział Informatyki PB
52
Modelowanie i rozumowanie na maturze z matematyki.
Agata Siwik – OKE Łomża
180
Modelowanie i rozumowanie na maturze z matematyki.
Agata Siwik – OKE Łomża
52
Jak przygotować się aby osiągnąć sukces na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego?
Mariusz Zysk – OKE Łomża
40
Teza czy hipoteza? Krótko o tym, jak budować wypowiedź argumentacyjną na egzaminie maturalnym z języka polskiego.
Zbigniew Kosiński – OKE Łomża
193
Wyznacz sobie kierunek.
Izabela Stankiewicz, Barbara Żak – Biuro Karier PB
135

Dodatkowo swoje osiągnięcia prezentowali studenci Międzywydziałowego Koła Naukowego Studentów Wydziału Architektury i Studentów Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej „Cave” zapraszając do wirtualnego spaceru w technice 3D.

Wydrukuj tą stronę