Oferta zajęć skierowana jest do osób przyjętych na I rok studiów pierwszego stopnia na Politechnice Białostockiej.

Program zajęć z matematyki zawiera podział na 11 bloków tematycznych (szczegółowy program zajęć)

Celem zajęć jest nadrobienie zaległości ze szkoły średniej z matematyki, a tym samym przygotowanie uczestników do studiów technicznych. Zajęcia adresowane są do tych którzy pragną powtórzyć i ugruntować swoje wiadomości z przedmiotu co ułatwi dalsze studiowanie.

 

LICZBA GODZIN:

20 godzin lekcyjnych

TERMINY:
18-22 września 2017

INFORMACJE I ZAPISY:
Centrum Rekrutacji, Studiów Podyplomowych i Szkoleń
ul. Wiejska 45A (budynek Rektoratu)
15–351 Białystok
e-mail: kursy@pb.edu.pl
tel. 85 746 71 45
fax. 85  746 71 46

 

DANE DO PRZELEWU

Uczestnik kursu po uzyskaniu informacji o utworzeniu się grupy zobowiązany jest do dokonania opłaty za kurs w terminie wskazanym przez
Centrum Rekrutacji, Studiów Podyplomowych i Szkoleń.

Opłatę należy uiścić przelewem na konto bankowe: Bank Pekao SA 30 1240 1154 1111 0000 2148 7604
W tytule przelewu prosimy wpisać: „Imię i nazwisko uczestnika oraz temat kursu”

UWAGA! Formularz zgłoszeniowy

 

Wydrukuj tą stronę