Centrum Rekrutacji, Studiów Podyplomowych i Szkoleń PB

TEMAT KURSU:

Intensywny kurs rysunku odręcznego

OPIS KURSU:

Przygotowujesz się do egzaminu z rysunku na kierunki: architektura, architektura wnętrz czy grafika prowadzone na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej? Dajemy Ci szansę skorzystania z profesjonalnego przygotowania do tych egzaminów pod okiem pracowników Wydziału Architektury. Kurs z rysunku odręcznego odbywa się poprzez aktywny udział uczestnika w procesie rysunkowym od szkicu poprzez studium obiektu z natury lub wyobraźni.

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRE UZYSKAJĄ UCZESTNICY KURSU:

Nauka o rysunku jako podstawy uniwersalnej formy zapisu stosowana w sztuce czystej oraz użytkowej. Efekty kształcenia to opanowanie rysunku jako formy porozumiewania się. Wykształcenie podstaw widzenia oraz ich wykorzystywania w procesie konstrukcji formy. Nauka biegłości warsztatowej na bazie studyjnej i wyobrażeniowej. Poznawanie różnych technik i świadome ich wykorzystywanie.

WARUNKI ZALICZENIA KURSU:

Uczestnictwo w min. 70% zajęć, wykonanie kreacji rysunkowej zgodnie z założonym programem.

LICZBA GODZIN:

30 h

CENA KURSU:

770 zł

CZAS TRWANIA:

czerwiec 2018

Kurs kończy się uzyskaniem zaświadczenia.
W przypadku przekroczenia liczby Uczestników, decyduje kolejność zgłoszeń.

Dane do przelewu:

Uczestnik kursu po uzyskaniu informacji o utworzeniu się grupy zobowiązany jest do dokonania opłaty za kurs w terminie wskazanym przez Centrum Rekrutacji, Studiów Podyplomowych i Szkoleń. Opłatę należy uiścić przelewem na konto bankowe: Bank Pekao SA 30 1240 1154 1111 0000 2148 7604
W tytule przelewu prosimy wpisać: 
„Imię i nazwisko uczestnika oraz temat kursu” 
Nazwa i adres odbiorcy:
Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

 

↓ Pliki do pobrania:

Wydrukuj tą stronę