Harmonogram dyżurów wydziałowych komisji rekrutacyjnych

Wydziałowe komisje rekrutacyjne dyżurują w dniach 18.01 – 16.02.2017 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1500 oraz  w sobotę 11.02.2017 r. w godzinach 800 – 1500 .

W pozostałych terminach odpowiedzi na pytania związane z rekrutacją na studia udziela Centrum Rekrutacji, Studiów Podyplomowych i Szkoleń PB.

 


 

Wydział Architektury
ul. O. Sosnowskiego 11 pok. 020
15-893 Białystok
tel. (85) 746 99 24
e-mail: wa.rekrutacja.architektura@pb.edu.pl
wa.rekrutacja.wnetrza@pb.edu.pl
wa.rekrutacja.grafika@pb.edu.pl

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
kierunek: architektura krajobrazu
ul. Wiejska 45 e, pok. 238
15-351 Białystok
tel. (85) 746 95 20, tel. (85) 746 95 85
e-mail:wb.rekrutacjaak@pb.edu.pl

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
kierunek: biotechnologia, ekoinżynieria, inżynieria środowiska, ochrona środowiska
ul. Wiejska 45 e, pok. 134
15-351 Białystok
tel. (85) 746 95 72, tel. (85) 746 70 98
e-mail: wb.rekrutacjabio@pb.edu.pl
wb.rekrutacjaeko@pb.edu.pl
wb.rekrutacjais@pb.edu.pl
wb.rekrutacjaos@pb.edu.pl

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
kierunek: budownictwo
ul. Wiejska 45 e, pok. 238
15-351 Białystok
tel. (85) 746 95 20, tel. (85) 746 95 85
e-mail: wb.rekrutacjabud@pb.edu.pl

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
kierunek: gospodarka przestrzenna
ul. Wiejska 45 e, pok. 238
15-351 Białystok
tel. (85) 746 95 20, tel. (85) 746 95 85
e-mail: wb.rekrutacjagp@pb.edu.pl

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
kierunek: inżynieria rolno-spożywcza i leśna
ul. Wiejska 45 e, pok. 238
15-351 Białystok
tel. (85) 746 95 20
e-mail: wb.rekrutacjairsl@pb.edu.pl

Wydział Elektryczny
ul. Wiejska 45 d, pok. 101
15-351 Białystok
tel. (85) 746 94 14, tel. 797 994 907
e-mail: we.rekrutacja@pb.edu.pl

Wydział Informatyki
ul. Wiejska 45 a, pok. 236
15-351 Białystok
tel. (85) 746 91 19
e-mail: wi.rekrutacja@pb.edu.pl

Wydział Mechaniczny
ul. Wiejska 45 c, pok. 132
15-351 Białystok
tel. (85) 746 92 99
e-mail: wm.rekrutacja@pb.edu.pl

Wydział Zarządzania
ul. Ojca Tarasiuka 2, pok. 105
16-001 Kleosin
tel. (085) 746 98 34
e-mail: wz.rekrutacja@pb.edu.pl

Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce
ul. Piłsudskiego 8, pok. 6
17-200 Hajnówka
tel. (85) 682 95 06
e-mail: zwl.rekrutacja@pb.edu.pl

Wydrukuj tą stronę