Wydziałowe komisje rekrutacyjne dyżurują w dniach 22.01. – 15.02.2018 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 oraz w sobotę 10.02.2018 r. w godz. 10.00 – 14:00.


 

Wydział Architektury
ul. O. Sosnowskiego 11 pok. 020
15-893 Białystok
tel. (85) 746 99 24
e-mail:
wa.rekrutacja.architektura@pb.edu.pl
wa.rekrutacja.wnetrza@pb.edu.pl
wa.rekrutacja.grafika@pb.edu.pl

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
kierunek: architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna
ul. Wiejska 45 e, pok. 238
15-351 Białystok
tel. (85) 746 95 85
e-mail:
wb.rekrutacjaak@pb.edu.pl
wb.rekrutacjagp@pb.edu.pl

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
kierunek: biotechnologia, ekoinżynieria, inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska, inżynieria rolno-spożywcza i leśna, inżynieria środowiska, ochrona środowiska
ul. Wiejska 45 e, pok. 238
15-351 Białystok
tel. (85) 746 95 85, tel. (85) 746 95 20
e-mail: 
wb.rekrutacjabio@pb.edu.pl
wb.rekrutacjaeko@pb.edu.pl
wb.rekrutacjaip@pb.edu.pl
wb.rekrutacjairsl@pb.edu.pl
wb.rekrutacjais@pb.edu.pl
wb.rekrutacjaos@pb.edu.pl

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
kierunek: budownictwo, construction and building systems engineering
ul. Wiejska 45 e, pok. 238
15-351 Białystok
tel. (85) 746 95 20
e-mail: wb.rekrutacjabud@pb.edu.pl

Wydział Elektryczny

ul. Wiejska 45 d, pok. 101
15-351 Białystok
tel. (85) 746 94 14, tel. 797 994 907
e-mail: we.rekrutacja@pb.edu.pl

Wydział Informatyki
ul. Wiejska 45 a, pok. 218
15-351 Białystok
tel. (85) 746 91 19
e-mail: wi.rekrutacja@pb.edu.pl

Wydział Mechaniczny
ul. Wiejska 45 c, pok. 132
15-351 Białystok
tel. (85) 746 92 99
e-mail:
rekrutacja.wm@pb.edu.pl
wm.rekrutacja@pb.edu.pl

Wydział Inżynierii Zarządzania
ul. Ojca Tarasiuka 2, pok. 105
16-001 Kleosin
tel. (085) 746 98 34
e-mail: wz.rekrutacja@pb.edu.pl

Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce
ul. Piłsudskiego 8, pok. 6
17-200 Hajnówka
tel. (85) 682 95 06
e-mail: zwl.rekrutacja@pb.edu.pl

Wydrukuj tą stronę