Oferta rekrutacyjna Politechniki Białostockiej
na studia I i II stopnia w roku akademickim 2016/2017

WYDZIAŁ KIERUNEK STUDIÓW studia I stopnia studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
ARCHITEKTURY architektura X X X X
architektura wnętrz X X X X
grafika X X
BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA architektura krajobrazu X X X X
biotechnologia X X  X X
budownictwo X X X X
ekoinżynieria X X
gospodarka przestrzenna X X X X
inżynieria rolno-spożywcza i leśna X X
inżynieria środowiska X X X X
ochrona środowiska X X
ELEKTRYCZNY ekoenergetyka X X
elektronika i telekomunikacja X X X X
elektrotechnika X X X X
INFORMATYKI informatyka X X X X
informatyka i ekonometria X X
inżynieria komputerowa X1 X1
inżynieria mediów cyfrowych X2 X2
matematyka stosowana X X
MECHANICZNY automatyka i robotyka X X X X
inżynieria biomedyczna X X X
mechanika i budowa maszyn X X X X
mechatronika X
mechatronics X X1
ZARZĄDZANIA logistyka X X X X
turystyka i rekreacja X X
zarządzanie X X X X
zarządzanie i inżynieria produkcji X X X X
zarządzanie i inżynieria usług X X
ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ LEŚNY W HAJNÓWCE leśnictwo X X

1 Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Senatu PB.
Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody MNiSW.

Warunki i tryb rekrutacji 2016/2017

Wydrukuj tą stronę