WYDZIAŁ KIERUNEK STUDIÓW studia I stopnia studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
ARCHITEKTURY architektura X X X X
architektura wnętrz X X X
grafika X    
BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA architektura krajobrazu X X
biotechnologia X  X  X
budownictwo X X X X
construction and building systems engineering X      
gospodarka przestrzenna X  X X
inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska X      
inżynieria rolno-spożywcza i leśna X X  X
inżynieria środowiska X X X X
ochrona środowiska     X X
ELEKTRYCZNY ekoenergetyka X X    
elektronika i telekomunikacja X X X X
elektrotechnika X X X X
INFORMATYKI informatyka X X X X
informatyka i ekonometria X  X    
matematyka stosowana X   X  
INŻYNIERII
ZARZĄDZANIA
inżynieria meblarstwa X X    
logistyka X X X X
logistics     X X
management     X X
turystyka i rekreacja X X    
zarządzanie X X X X
zarządzanie i inżynieria produkcji X X    
zarządzanie i inżynieria usług X X X X
MECHANICZNY automatyka i robotyka X   X  
inżynieria biomedyczna X   X  
mechanika i budowa maszyn X X X X
mechatronika X      
mechatronics X      
ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ LEŚNY W HAJNÓWCE leśnictwo X X    


Warunki i tryb rekrutacji 2018/2019

Wydrukuj tą stronę