Oferta rekrutacyjna Politechniki Białostockiej
na studia I i II stopnia w roku akademickim 2017/2018

WYDZIAŁ KIERUNEK STUDIÓW studia I stopnia studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
ARCHITEKTURY architektura X X X X
architektura wnętrz X X X X
grafika X X
BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA architektura krajobrazu X X X X
biotechnologia X X  X X
budownictwo X X X X
ekoinżynieria X X
gospodarka przestrzenna X X X X
inżynieria rolno-spożywcza i leśna X X
inżynieria środowiska X X X X
ochrona środowiska X X
ELEKTRYCZNY ekoenergetyka X X
elektronika i telekomunikacja X X X X
elektrotechnika X X X X
INFORMATYKI informatyka X X X X
informatyka i ekonometria X X
inżynieria komputerowa X1 X1
inżynieria mediów cyfrowych X2 X2
matematyka stosowana X X
MECHANICZNY automatyka i robotyka X X X X
edukacja techniczno-informatyczna lub
multimedia i informatyka stosowana
X3
elektroenergetyka X
inżynieria biomedyczna X X X
mechanika i budowa maszyn X X X X
mechatronika X  X1
mechatronics X X1
ZARZĄDZANIA logistyka X X X X
turystyka i rekreacja X X
zarządzanie X X X X
zarządzanie i inżynieria produkcji X X X X
zarządzanie i inżynieria usług X X
ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ LEŚNY W HAJNÓWCE leśnictwo X X X2 X2
meblarstwo X2 X2

1 Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Senatu PB.
2
Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody MNiSW.
3 Po uzyskaniu zgody Senatu PB rekrutacja prowadzona będzie na kierunek multimedia i informatyka stosowana.

Warunki i tryb rekrutacji 2017/2018

Wydrukuj tą stronę