WYDZIAŁ KIERUNEK STUDIÓW studia I stopnia studia II stopnia
stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne
ARCHITEKTURY architektura X   X X
architektura wnętrz X   X X
grafika X      
BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA architektura krajobrazu X   X  
biotechnologia X    X  
budownictwo X X X X
construction and building systems engineering X      
ekoinżynieria X X    
gospodarka przestrzenna X   X  
inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska X      
inżynieria rolno-spożywcza i leśna X X    
inżynieria środowiska X X X X
ochrona środowiska     X X
ELEKTRYCZNY ekoenergetyka X X    
elektronika i telekomunikacja X X X X
elektrotechnika X X X X
INFORMATYKI informatyka X X X X
informatyka i ekonometria X      
matematyka stosowana X   X  
MECHANICZNY automatyka i robotyka X   X  
inżynieria biomedyczna X   X  
mechanika i budowa maszyn X X X X
mechatronika X      
mechatronics X      
INŻYNIERII
ZARZĄDZANIA
inżynieria meblarstwa   X    
logistyka X X X X
logistics     X  
management     X  
turystyka i rekreacja X X    
zarządzanie X X X X
zarządzanie i inżynieria produkcji X X X X
zarządzanie i inżynieria usług X      
ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ LEŚNY W HAJNÓWCE leśnictwo X X X1 X1

1 Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody MNiSW.

Warunki i tryb rekrutacji 2017/2018

Wydrukuj tą stronę