Nie mogę zalogować się do systemu IRK, dlaczego?

Jeżeli kandydat nie może zalogować się do systemu, może wynikać to z błędów powstałych podczas wpisywania nr PESEL lub hasła.

Jeżeli kandydat nie pamięta hasła, może skorzystać z opcji „odzyskiwanie hasła” (funkcja dostępna jest pod formularzem logowania użytkownika).

Jeżeli powyższe nie pomoże, to należy wysłać wiadomość na adres rekrutacja@pb.edu.pl z adresu, który został podany w systemie IRK zgodnie ze wzorem.
Temat wiadomości: problem z logowaniem, zapomniane hasło dostępu
Treść wiadomości: Problem z logowaniem, zapomniane hasło dostępu
Imię: …………………
Nazwisko: …………………
Adres e-mail: ………………………
Po wysłaniu wiadomości kandydatowi zostanie przesłane nowe hasło. Po zalogowaniu się do systemu zaleca się natychmiastową zmianę hasła na własne.

 

Co to jest nowa matura?

Jest to egzamin maturalny, w którym wynik matury wyrażony jest w skali procentowej.

 

Co to jest stara matura?

Jest to egzamin dojrzałości, w którym wynik matury wyrażony jest oceną w skali 1-6 lub 2-5.

 

Pomyliłem się przy zaznaczaniu przedmiotów maturalnych – jak to zmienić?

Jeśli kandydat błędnie zaznaczył przedmioty maturalne i termin zapisu na studia jeszcze nie upłynął, wówczas należy:
a)    wypisać się z kierunku/kierunków, na które kandydat jest zapisany,
b)    dokonać niezbędnych zmian na liście przedmiotów maturalnych,
c)    ponownie potwierdzić zdawane egzaminy oraz zapisać się na wybrany kierunek/kierunki studiów.
W pozostałych przypadkach zauważony błąd należy niezwłocznie zgłosić do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 

Pomyliłem się przy zaznaczaniu rodzaju dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów – jak to poprawić?

Jeśli kandydat błędnie zaznaczył rodzaj dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów i termin zapisu na studia jeszcze nie upłynął, wówczas należy:
a)    wypisać się z kierunku/kierunków, na które kandydat jest zapisany,
b)    na liście przedmiotów maturalnych zaznaczyć wszystkie przedmioty w polu „brak”,
c)    w danych osobowych zmienić rodzaj dokumentu na prawidłowy,
d)    ponownie wypełnić listę przedmiotów zdawanych na maturze, potwierdzić zdawane egzaminy oraz zapisać się na wybrany kierunek/kierunki studiów.

W pozostałych przypadkach zauważony błąd należy niezwłocznie zgłosić do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 

Pomyliłem się przy wpisywaniu do systemu wyników matur – jak to poprawić?

Jeżeli termin zapisów na studia nie upłynął, kandydat powinien zmienić błędne wyniki i potwierdzić je przez kliknięcie „zapisz”.

Natomiast, jeżeli termin zapisów upłynął, zauważony błąd należy niezwłocznie zgłosić do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 

Poprawiałem maturę, numer którego dokumentu wpisać w systemie IRK?

Osoba, która poprawiała maturę musi wpisać do systemu IRK nr świadectwa dojrzałości oraz po przecinku numer aneksu do tego świadectwa.

 

Nie mam jeszcze wyników matur – jak mam się zapisać na kierunek?

Kandydaci, którzy nie znają jeszcze wyników matur, aby zapisać się na studia w IRK wybierają przedmioty zdawane pisemnie na maturze, a w polu wynik pozostawiają zero („0”). Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości do IRK należy niezwłocznie wprowadzić uzyskane wyniki.

 

Chcę rozpocząć studiowanie na dwóch kierunkach równocześnie – co zrobić?

Kandydat, który w danym roku akademickim chce rozpocząć studia na dwóch kierunkach równocześnie musi zgłosić się do Centrum Rekrutacji, Studiów Podyplomowych i Szkoleń PB w celu napisania podania.

Wydrukuj tą stronę