Co to są priorytety?

Priorytety są oznaczeniem ważności kierunku w trakcie procesu rekrutacyjnego. Przypisanie kierunkowi pierwszego priorytetu oznacza, że kierunek jest najważniejszy i na tym kierunku kandydat najbardziej chce studiować. Kierunki oznaczone priorytetami niższymi to kierunki „rezerwowe”.
Uwaga! Decyzja dotycząca wyboru priorytetów powinna być przemyślana, ponieważ ma ona wpływ na cały przebieg rekrutacji.

 

Co się dzieje, jeśli nie zostałem zakwalifikowany na kierunek oznaczony pierwszym priorytetem, a nadal chcę ubiegać się o przyjęcie?

Jeśli kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia na tzw. kierunek „rezerwowy”, czyli oznaczony priorytetem niższym niż pierwszy, powinien donieść w terminie zgodnym z harmonogramem komplet dokumentów do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej i poczekać na uzupełnienie i ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia. Istnieje możliwość, że kandydat zakwalifikowany na kierunek „rezerwowy” w trakcie kolejnych uzupełnień list awansuje na kierunek oznaczony priorytetem wyższym.

Proces uzupełniania list będzie automatyczny i udział w nim wezmą wszyscy zapisani na dany kierunek kandydaci (z wyłączeniem kandydatów zakwalifikowanych na kierunek oznaczony priorytetem pierwszym oraz kandydatów, którzy po wcześniejszym zakwalifikowaniu nie potwierdzili chęci studiowania, czyli nie dostarczyli kompletu dokumentów).

 

Czy jak zostanę zakwalifikowany na kierunek oznaczony priorytetem wyższym, mogę przejść na kierunek oznaczony priorytetem niższym?

Nie ma możliwości, aby w trakcie kwalifikacji dokonać przeniesienia z kierunku oznaczonego priorytetem wyższym na priorytet niższy. W ramach wybranych przez kandydata priorytetów, w momencie uzupełniania list kwalifikacyjnych kandydat może jedynie awansować.

Wydrukuj tą stronę