Na jaki nr konta należy wpłacać opłatę za postępowanie rekrutacyjne i opłatę za legitymację?

Opłaty za postępowanie rekrutacyjne oraz za legitymację należy wpłacać na indywidualny numer konta, dostępny w systemie IRK. Numer konta zawiera PESEL kandydata i jest przypisany wyłącznie kandydatowi.

 

Ubiegam się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów – ile opłat za postępowanie rekrutacyjne mam wpłacić?

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na więcej, niż jeden kierunek studiów wnosi tyle opłat, ile kierunków wybrał, np.: zapisując się na trzy kierunki studiów, kandydat wpłaca trzy opłaty za postępowanie rekrutacyjne.

 

Ubiegam się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne tego samego kierunku – ile opłat rekrutacyjnych mam wpłacić?

Ubiegając się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne tego samego kierunku kandydat wnosi jedną opłatę rekrutacyjną.

 

Czy mogę wpłacić opłatę za np.: dwa kierunki studiów jednym przelewem?

Opłata za postępowanie rekrutacyjne na więcej niż jeden kierunek studiów może być wpłacona jednym przelewem.

 

Jestem studentem PB i zaczynam drugi kierunek studiów. Czy mam wpłacać opłatę za legitymację?

Osoba posiadająca aktualną legitymację wydaną przez PB nie wnosi opłaty za legitymację.

 

Kiedy wpłacać opłatę za legitymację?

Opłata za legitymację wpłacana jest przez osoby zakwalifikowane na studia, przed złożeniem kompletu dokumentów (dowód wniesienia tej opłaty jest jednym z wymaganych dokumentów).

 

Wpłaciłem opłatę na niewłaściwe konto – co robić?

W przypadku wpłacenia opłaty na niewłaściwe konto, należy niezwłocznie zgłosić się z potwierdzeniem dokonania wpłaty do Kwestury PB (ul. Wiejska 45A, pok. 30). Uwaga! Brak informacji o wpłacie kandydata skutkuje pominięciem go w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Wpłaciłem opłatę za postępowanie rekrutacyjne, ale nadal nie widać jej w systemie – co zrobić?

Jeżeli opłata za postępowanie rekrutacyjne nie wpłynęła na konto kandydata (nie jest widoczna na koncie indywidualnym kandydata w systemie IRK) na trzy dni przed ogłoszeniem listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia lub przed egzaminem wstępnym, kandydat zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć kopię dowodu wpłaty osobiście, faxem lub drogą elektroniczną do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 

Dostarczyłem dowód wpłaty na Uczelnię i mimo to, nadal w systemie nie odznaczono, że opłata wpłynęła – co to znaczy?

Po dostarczeniu na Uczelnię dowodu wpłaty kandydat będzie brany pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym. Natomiast w systemie IRK opłata odznaczy się automatycznie po wpłynięciu pieniędzy na konto Uczelni.

 

Wpłaciłem opłatę za postępowanie rekrutacyjne, suma należności równa jest sumie wpłat, ale przy kierunku nadal widnieje komunikat „brak opłaty rekrutacyjnej” – co to znaczy?

Oznacza to, że opłata rekrutacyjna została wniesiona po terminie.

 

Ile wynosi opłata za legitymację i na jakie konto należy ją wpłacić?

Opłata za legitymację wynosi 17 zł i należy ją wpłacać na to samo konto co opłatę za postępowanie rekrutacyjne.

 

Na jaki numer konta wpłacić czesne?

Osoba przyjęta na studia niestacjonarne wpłaca czesne na indywidualny nr konta z systemu USOS (nie IRK).

Wydrukuj tą stronę