Kiedy składa się dokumenty rekrutacyjne?

Dokumenty składa się po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w terminach zgodnych z harmonogramem. Uwaga! Niezłożenie kompletu dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów oraz rezygnacją z udziału w kolejnych uzupełnieniach listy osób zakwalifikowanych.

 

Gdzie składa się dokumenty rekrutacyjne?

Komplet dokumentów należy złożyć we właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (adresy WKR).

 

Czy jeśli złożyłem dokumenty w rekrutacji lipcowej i zostałem przyjęty, to biorąc udział w rekrutacji wrześniowej po zakwalifikowaniu się na inny kierunek ponownie muszę dostarczyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej?

Tak. Dokumenty te nie są przenoszone automatycznie.

 

Czy podanie o legitymację musi być kolorowe?

Podanie to może być czarno-białe.

 

Kto może odebrać dokumenty rekrutacyjne z Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej?

Dokumenty wydawane są kandydatowi osobiście lub osobie przez niego upoważnionej (nie jest wymagane upoważnienie notarialne).

 

Ubiegam się o przyjęcie na kilka kierunków studiów – ile kompletów dokumentów muszę złożyć?

Ubiegając się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów kandydat składa jeden komplet dokumentów.

 

Nie mogę znaleźć podania w systemie IRK?

Podanie dostępne będzie w systemie dopiero po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych. W przypadku osób, które nie posiadają Elektronicznej Legitymacji Studenckiej Politechniki Białostockiej –  dodatkowo po przesłaniu do systemu IRK zdjęcia.

 

Wyjeżdżam i nie będę mógł złożyć dokumentów osobiście, czego powinienem dopilnować?

Kandydaci, którzy nie będą składali osobiście kompletu dokumentów powinni zgłosić się do Centrum Rekrutacji, Studiów Podyplomowych i Szkoleń Politechniki Białostockiej (budynek Wydziału Informatyki, ul. Wiejska 45A, pok. 09 i 011) z dowodem osobistym oraz jego kserokopią w celu potwierdzenia jej zgodności z oryginałem.

 

Jestem studentem Politechniki Białostockiej i chcę podjąć studia na kolejnym kierunku – jakie dokumenty mam złożyć?

Kandydaci (studenci PB) zakwalifikowani do przyjęcia są zobowiązani złożyć cały komplet dokumentów.

 

Skończyłem studia I stopnia w Politechnice Białostockiej a moje dokumenty nadal są w dziekanacie. Czy ubiegając się o przyjęcie na studia II stopnia dokumenty te zostaną przeniesione do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej?

Nie. Kandydat zakwalifikowany składa osobiście w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej komplet dokumentów w celu potwierdzenia chęci studiowania.

Wydrukuj tą stronę