Data
1 czerwca 2017, czwartek, 00:00 - 2 czerwca 2017, piątek, 00:00
Miejsce
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska / Inno-Eko-Tech
ul. Wiejska 45 E - Białystok
Szczegóły wydarzenia

Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wydziałów kształcących na kierunku budownictwo odbędzie się na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej (Białystok-Białowieża).

Wydarzenie objęte patronatem Rektora PB.

Organizowany co roku, przez kolejne uczelnie, Zjazd jest najważniejszą imprezą umożliwiającą integrację środowiska, wymianę doświadczeń i nakreślenie kierunków dalszego rozwoju zarówno w sferze nauki i edukacji, jak i współpracy z przemysłem. Spotkanie w Białymstoku poświęcone będzie problematyce procesu kształcenia, programów nauczania oraz reformie szkolnictwa wyższego. Tematem wiodącym będzie nauka we współpracy z praktyką, studia dualne oraz zmiany związane z procesem kształcenia i przygotowania do wprowadzenia projektu platformy edukacyjnej dla BIM na uczelniach akademickich kształcących na kierunku budownictwo. Poruszane będą też kwestie dotyczące awansów naukowych.

Uczestnikami Zjazdu będą Dziekani i Prodziekani polskich uczelni kształcących na kierunku budownictwo, władze samorządowe, przedstawiciele m.in. Zespołu Nauk Technicznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Komisji ds. Grupy Nauk Ścisłych i Inżynierskich w Komitecie Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), Komitetu ds. Oświaty i Szkolnictwa Zawodowego Krajowej Izby Gospodarczej, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz wielu innych znakomitych naukowców.

Mapa
Wydrukuj tą stronę