Data
29 marca 2017, środa, 00:00 - 30 marca 2017, czwartek, 00:00
Szczegóły wydarzenia

Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia?

Termin:                              29-30 marca 2017 r. (środa, czwartek)

Współorganizator:         Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

Kolejna konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki, poświęcona jest wyjątkowo ważnemu tematowi edukacji akademickiej – co się zmieni w kształceniu studentów, ocenie uczelni, itd.  Każdy członek społeczności akademickiej zainteresowany przyszłością studiowania może śledzić dyskusję oraz włączać się do niej  korzystając z Internetu. Transmisja online prowadzona będzie na stronie www.nkn.gov.pl

Program transmisji:

29 marca 2017

10.00-10.15 Oficjalne otwarcie konferencji – ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

10.15-11.00 Wystąpienie programowe – Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

11.00-11.30 Wystąpienie tematyczne -prof. dr hab. Krzysztof Diks, Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Edukacja na poziomie wyższym w Polsce – dylematy i wyzwania

12.00-13.15 PANEL I Ocena i doskonalenie jakości kształcenia w różnych kulturach akademickich

14.15-15.30 PANEL II Zewnętrzna ocena jakości kształcenia i jej rola w budowaniu kultury jakości w polskim szkolnictwie wyższym

15.30-16.45 PANEL III Mechanizmy oceny i doskonalenia jakości kształcenia w polskich uczelniach

 

30 marca 2017

9.00-9.30 Wystąpienie otwierające – prof. dr hab. Aleksander Bobko – sekretarz stanu w MNiSW

Problem jakości kształcenia na tle nowych zjawisk w kulturze

9.30-10.00 Wystąpienie tematyczne – prof. dr hab. Zbigniew Marciniak – Wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski

Jakość kształcenia – szanse i wyzwania

10.00-11.15 PANEL IV – Jakość kształcenia z perspektywy studentów i absolwentów

11.45-13.00 PANEL V – Dostosowywanie oferty kształcenia do potrzeb otoczenia społeczno–gospodarczego

Wydrukuj tą stronę