Data
9 marca 2018, piątek, 00:00 - 00:00
Miejsce
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska / Inno-Eko-Tech
ul. Wiejska 45 E - Białystok
Szczegóły wydarzenia

Po raz siódmy zapraszamy Państwa na Międzynarodową Konferencję Naukową „Inżynieria Środowiska – Młodym Okiem”. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest doskonalenie własnego warsztatu naukowego oraz sztuki prezentacji, a także dyskusja studentów i doktorantów związanych z inżynierią i ochroną środowiska. Sama konferencja oraz towarzyszące jej wydarzenia pozwolą na zdobycie nowych doświadczeń, wymianę myśli i poglądów oraz poznanie najnowszych technologii stosowanych w inżynierii środowiska. Uczestnictwo w konferencji daje szerokie możliwości zaprezentowania siebie, swoich osiągnięć i prowadzonych badań oraz poznanie innych punktów widzenia. Rozległa, merytoryczna dyskusja pozwala na poszerzanie horyzontów, promocję regionów i uczelni.
Wypracowane schematy i nowe pomysły mogą przynieść korzyści dla społeczeństwa i środowiska.

Terminy:

31.10.2017  – NIEPRZEKRACZALNY termin rejestracji

31.12.2017 – przesłanie pełnego tekstu artykułu

09.02.2018  – przesłanie recenzji artykułu oraz potwierdzenie przyjęcia do druku

18.02.2018  – dokonanie opłaty konferencyjnej oraz przesłanie dokumentu lub skanu potwierdzającego opłatę na adres mailowy konferencji

09.03.2018  – VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Inżynieria Środowiska – Młodym Okiem”. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej, ul. Wiejska 45E, 15 – 351 Białystok

 

Wydarzenie objął patronatem Rektor Politechniki Bialostockiej

 

 

WWW
Mapa
Wydrukuj tą stronę