Wniosek o założenie konta, nadanie roli, o cofnięcie uprawnień w Systemie POL-on
Plik do pobrania: Treść wniosku

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemie POL-on
Plik do pobrania: Treść upoważnienia

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w innych elektronicznych zbiorach ewidencyjnych – ePUAP
Plik do pobrania: Treść upoważnienia

Wydrukuj tą stronę