Dział Realizacji
Ul. Wiejska 45a, 15-351 Białystok

Kierownik
mgr inż. Lucyna Dziedzic
p.34
e-mail: l.dziedzic@pb.edu.pl
tel. +48 85 746 9078

mgr Łukasz Giczan
p.34
e-mai: l.giczan@pb.edu.pl
tel. +48 85 746 9078

inż. Irena Jakubowska-Konopacka
p. 018B
e-mail: i.konopacka@pb.edu.pl
tel. +48 85 746 9170

Jan Leszczyński
p. 018B
e-mail: j.leszczynski@pb.edu.pl
tel. +48 85 746 9170

mgr Agnieszka Mońko
p.046B
e-mail: a.monko@pb.edu.pl
+48 85 746 70 43

mgr. inż. Urszula Zapolnik
p.046B
e-mail: u.zapolnik@pb.edu.pl
+48 85 746 70 43

Wydrukuj tą stronę