Przejdź do głównej zawartości

Pracownicy

Konferencja Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych – zaproszenie

W imieniu organizatorów zapraszamy przedstawicieli uczelni wyższych, ośrodków naukowo-badawczych oraz firm związanych z problematyką bezpieczeństwa do udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. „Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych”. Warszawa 16-17 listopada 2017...

Spotkanie Pracowników z Rektorem

7 marca o godz. 14:00 odbędzie się spotkanie otwarte pracowników Uczelni z JM Rektorem prof. dr. hab. inż. Lechem Dzienisem. Zapraszamy!...

ERASMUS+ projekty w sferze szkolnictwa wyższego

Informujemy, że w ramach Akcji 2 "Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk" w Programie ERASMUS+ instytucje działające w sferze szkolnictwa wyższego mogą współpracować, realizując wspólnie międzynarodowe projekty. Zapraszamy też do korzystania ze zbioru materiałów prezentowanych podczas spotkań organizowanych w ramach Akademii Erasmus+...

Zajęcia rotacyjne – kontynuacja w nowym semestrze

Dział Spraw Personalnych przyjmuje zapisy na zajęcia prowadzone przez dr Jolantę Zuzdę na Hali Sportowej PB ,,ĆWICZENIA ROTACYJNE-PREWENCJA CHORÓB UKŁADU RUCHU” w roku akademickim 2016/2017...

Rozliczenia podatkowe za 2016 rok

Do 23 lutego w Sekcji Płac i Ubezpieczeń Społecznych można odbierać informację o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, a także rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika PIT-40. Po tym terminie PIT-y będą wysłane listem poleconym na adres zamieszkania podatnika...

Zajęcia sportowo-rekreacyjne

Dział Spraw Personalnych prowadzi rekrutację na zajęcia sportowo-rekreacyjne piłki siatkowej, futsalu, siłowni oraz koszykówki dla pracowników Politechniki Białostockiej, byłych pracowników i członków ich rodzin w okresie od 20.02.2017 r. do 13.06.2017 r....

Podaruj książkę

Podaruj książkę pacjentom Białostockiego Centrum Onkologii. Zbiórkę organizuje Biblioteka PB od czwartku 23 lutego do soboty 4 marca...

Zaproszenie do składania wniosków na wymianę osobową z Chinami

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) we współpracy z chińskim Ministerstwem Nauki i Technologii (MOST) zaprasza do składania wniosków o wprowadzenie tematów do Programu Wykonawczego z Chińską Republiką Ludową na lata 2017-2019...

CERIC-ERIC: bezpłatny dostęp do zagranicznych ośrodków badawczych

Konsorcjum Środkowoeuropejskiej Infrastruktury Badawczej CERIC-ERIC ogłosiło nabór wniosków o bezpłatny dostęp do najlepszych europejskich laboratoriów umożliwiających badania materiałów i biomateriałów...

Doskonałość naukowa. Zaproszenie na konferencję

"Doskonałość naukowa - Jak równać do najlepszych" rozpoczyna się rejestracja na konferencję programową Narodowego Kongresu Nauki...
Accessibility
Zamknij