Przejdź do głównej zawartości

Kandydaci

WOLNE MIEJSCA – dodatkowa rekrutacja na studia stacjonarne

Dodatkowa rekrutacja na studia stacjonarne przeprowadzona będzie na kierunkach:...

Rejestracja na studia niestacjonarne

Rejestracja na studia niestacjonarne rozpocznie się 9 sierpnia 2016 roku i potrwa do: 1 września 2016 roku – kandydaci zdający egzamin wstępny z rysunku (kierunek: grafika), 6 września 2016 roku – pozostali kandydaci. Listy osób zakwalifikowanych na studia zostaną ogłoszone 14 września 2016 roku o godz. 16:00....

Politechnika Białostocka w rankingu Najskuteczniejszych Uczelni Wyższych

Które uczelnie kończyli prezesi? Które - członkowie zarządów tysiąca polskich firm? Przeanalizował to miesięcznik dla menedżerów Home&Market i na tej podstawie stworzył ranking Najskuteczniejszych Uczelni Wyższych. Na 22. pozycji zaklasyfikowano Politechnikę Białostocką...

Listy kandydatów przyjętych

Listy kandydatów przyjętych na studia stacjonarne ogłoszone zostaną 27 lipca 2016 roku o godzinie 15.00....

Rekrutacja na studia – są jeszcze wolne miejsca

Na PB są jeszcze wolne miejsca na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia...

Nie dostałeś się? MASZ JESZCZE SZANSĘ !!! Złóż podanie o przyjęcie w ramach wolnych miejsc

Podania o przyjęcie w ramach wolnych miejsc mogą złożyć:...

Kandydaci nowozakwalifikowani

Kandydaci zakwalifikowani 22 lipca 2016 r. do przyjęcia na studia stacjonarne zobowiązani są dostarczyć w dniach od 23 do 25 lipca 2016 roku (z wyłączeniem niedzieli) w godzinach 8.00 – 15.00 komplet dokumentów do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w celu potwierdzenia chęci studiowania. ...

Kandydaci, którzy awansowali na priorytet wyższy

Dokumenty kandydatów, którzy potwierdzili chęć studiowania, przekazywane są automatycznie na kierunek o priorytecie wyższym, na który kandydat zakwalifikował się po uzupełnieniu listy osób zakwalifikowanych....

Opłata za legitymację studencką

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia muszą wnieść opłatę 17 zł – tytułem „Opłata za legitymację” na ten sam nr konta, na który wpłacana była opłata rekrutacyjna (nie dotyczy kandydatów, którzy posiadają Elektroniczną Legitymację Studencką Politechniki Białostockiej)....

Listy kandydatów nowozakwalifikowanych

Listy osób nowowzakwalifikowanych ogłoszone zostaną w piątek 22 lipca 2016 roku od godz. 18:00....
Accessibility
Zamknij