Przejdź do głównej zawartości

Kandydaci

MASZ JESZCZE SZANSĘ !!! Złóż podanie o przyjęcie w ramach wolnych miejsc do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej!

Kandydaci muszą dostarczyć podanie z kompletem dokumentów lub potwierdzeniem złożenia kompletu dokumentów wydane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną do 21 września 2016 roku (z wyłączeniem niedzieli) w godzinach 8.00 – 15.00....

Opłata za legitymację studencką

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia muszą wnieść opłatę 17 zł – tytułem „Opłata za legitymację” na ten sam nr konta, na który wpłacana była opłata rekrutacyjna (nie dotyczy kandydatów, którzy posiadają Elektroniczną Legitymację Studencką Politechniki Białostockiej)....

Kandydaci zakwalifikowani

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia zobowiązani są dostarczyć w dniach od 15 do 19 września 2016 roku (z wyłączeniem niedzieli) w godzinach 8.00 – 15.00 komplet dokumentów do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w celu potwierdzenia chęci studiowania....

Poszukiwana/Poszukiwany Technotalent Politechniki Białostockiej

Jesteś studentem lub pracownikiem naszej Uczelni? Interesujesz się nowoczesnymi technologiami? Wystartuj w konkursie Technotalent PB i zdobądź 10 tys. zł na rozwijanie swojego pomysłu...

Politechnika na Salonach Maturzystów

Salony Maturzystów mają na celu przybliżenie zasad harmonogramu i zasad przyszłorocznego egzaminu dojrzałości. Wydarzeniom towarzyszą targi edukacyjne, w których uczestniczą pracownicy Politechniki...

DODATKOWA REKRUTACJA – SPRAWDŹ NOWE KIERUNKI

Trwa dodatkowa rekrutacja na studia stacjonarne. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z aktualnym wykazem kierunków, na których są jeszcze wolne miejsca...

Żeby dostrzec inny wymiar świata wybierz inny wymiar studiów

Jesteś uczniem ostatniej klasy liceum, czy technikum w roku szkolnym 2016/2017? Zanim zdecydujesz o studiach czekają Cię intensywne przygotowania do MATURY 2017. A we wrześniu – deklaracja do jakich egzaminów maturalnych przystąpisz. TO WAŻNA DECYZJA. Przedmioty, które wybierzesz jako dodatkowe w części pisemnej mogą zadecydować o Twoich szansach dostania się na wymarzony kierunek studiów...

Konkurs na stojaki rowerowe

Politechnika Białostocka zaprasza do udziału w konkursie na projekt oryginalnego stojaka rowerowego. Projekty stojaków rowerowych należy dostarczać do Działu Promocji Politechniki Białostockiej do 17 listopada...

WOLNE MIEJSCA – dodatkowa rekrutacja na studia stacjonarne

Dodatkowa rekrutacja na studia stacjonarne przeprowadzona będzie na kierunkach:...

Rejestracja na studia niestacjonarne

Rejestracja na studia niestacjonarne rozpocznie się 9 sierpnia 2016 roku i potrwa do: 1 września 2016 roku – kandydaci zdający egzamin wstępny z rysunku (kierunek: grafika), 6 września 2016 roku – pozostali kandydaci. Listy osób zakwalifikowanych na studia zostaną ogłoszone 14 września 2016 roku o godz. 16:00....
Accessibility
Zamknij