Kandydaci

Rekrutacja dodatkowa oraz na studia niestacjonarne

W poniedziałek 3 sierpnia rozpoczyna się dodatkowa rekrutacja na studia stacjonarne, a także rejestracja kandydatów na studia niestacjonarne w Politechnice Białostockiej...

Politechnika ogłosiła listy osób przyjętych na studia

Informatyka, logistyka i budownictwo to kierunki, które w tym roku cieszyły się największym zainteresowaniem kandydatów...

Politechnika otrzyma pieniądze na współpracę z krajami spoza UE

Politechnika Białostocka otrzyma 322 560,00 euro na realizację mobilności pracowników i studentów między PB a uczelniami z krajów spoza UE...

Nie dostałeś się? Dziś masz jeszcze szansę!

Dziś (16 lipca) przyjmowane są na Politechnice Białostockiej podania o przyjęcie w ramach wolnych miejsc....

Stypendia z Fundacji im. Jerzego Juzonia

Trwa rekrutacja do programu stypendialnego prowadzonego przez Fundację im. Jerzego Juzonia. Stypendystami mogą być studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia...

Opłata za legitymację

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia muszą wnieść opłatę 17 zł – tytułem „Opłata za legitymację” na ten sam nr konta, na który wpłacana była opłata rekrutacyjna (nie dotyczy kandydatów, którzy posiadają Elektroniczną Legitymację Studencką Politechniki Białostockiej)....

Podania o przyjęcie w ramach wolnych miejsc

Podania o przyjęcie w ramach wolnych miejsc mogą złożyć: kandydaci niezarejestrowani w systemie IRK (należy złożyć: podanie + komplet dokumentów), kandydaci zarejestrowani w systemie IRK, ale niezapisani na żaden kierunek studiów (należy złożyć: podanie + komplet dokumentów), kandydaci zarejestrowani w systemie IRK i...

Kandydaci zakwalifikowani

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia stacjonarne zobowiązani są dostarczyć w dniach od 11 do 14 lipca 2015 roku (z wyłączeniem niedzieli) w godzinach 8.00 – 15.00 komplet dokumentów...

Ostatni dzień rekrutacji

Do 2 lipca można zarejestrować się na studia stacjonarne rozpoczynające się od semestru zimowego. Uczelnia przygotowała ponad 2400 miejsc dla kandydatów na studia I stopnia i ponad 200 dla kandydatów na studia II stopnia ...

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia organizuje IV edycję stypendiów akademickich

W roku akademickim 2015/2016 Fundacja zamierza przyznać 500 stypendiów wypłacanych w 10 miesięcznych ratach po 539zł....
Strona 1 z 1012345...10...Ostatnia »