Kandydaci

Ostatnie dni rekrutacji

Do 2 lipca można zarejestrować się na studia stacjonarne rozpoczynające się od semestru zimowego. Uczelnia przygotowała ponad 2400 miejsc dla kandydatów na studia I stopnia i ponad 200 dla kandydatów na studia II stopnia ...

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia organizuje IV edycję stypendiów akademickich

W roku akademickim 2015/2016 Fundacja zamierza przyznać 500 stypendiów wypłacanych w 10 miesięcznych ratach po 539zł....

Spotkanie z matematyką stosowaną

Wydział Informatyki zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w „Spotkaniu z matematyką stosowaną”. Wtorek 23 czerwca 2015 r. od godz. 10...

Nowości w rekrutacji na Politechnikę Białostocką

Cztery nowe kierunki studiów ma w swojej tegorocznej ofercie Politechnika Białostocka. Trwa rekrutacja na studia...

Systemy mechatroniczne i materiały nowy kierunek na Wydziale Mechanicznym

Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej proponuje nowy i jedyny w makroregionie kierunek studiów inżynierskich - systemy mechatroniczne i materiały...

Zarządzanie i inżynieria usług nowy kierunek na Wydziale Zarządzania

Wydział Zarządzania otrzymał uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku zarządzanie i inżynieria usług...

Informatyka i ekonometria nowy kierunek na Wydziale Informatyki

Wydział Informatyki uruchamia nowy kierunek studiów inżynierskich. Nabór na studia dzienne w roku akademickim 2015/2016 na kierunku informatyka i ekonometria potrwa do 2 lipca...

Matematyka stosowana nowy kierunek na Wydziale Informatyki

Wydział Informatyki otwiera nowy kierunek studiów I stopnia. Rekrutacja na matematykę stosowaną będzie otwarta do 2 lipca...

Progi punktowe w rekrutacji na rok akademicki 2015/2016 – STUDIA STACJONARNE

Próg punktowy oznacza, że kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunki studiów, na których próg punktowy został ustalony, nie będzie mógł być zakwalifikowany, jeżeli po przeliczeniu punktów zgodnie ze wzorem rekrutacyjnym (L) nie osiągnie wymaganego minimum....

Zgłoś swój projekt do Odkrywców Diamentów

Zachęcamy uczniów szkół średnich do aplikowania do programu stypendialnego Odkrywcy Diamentów...
Strona 1 z 1012345...10...Ostatnia »