Przejdź do głównej zawartości

Kandydaci

Konkurs na stojaki rowerowe

Politechnika Białostocka zaprasza do udziału w konkursie na projekt oryginalnego stojaka rowerowego. Projekty stojaków rowerowych należy dostarczać do Działu Promocji Politechniki Białostockiej do 17 listopada...

WOLNE MIEJSCA – dodatkowa rekrutacja na studia stacjonarne

Dodatkowa rekrutacja na studia stacjonarne przeprowadzona będzie na kierunkach:...

Rejestracja na studia niestacjonarne

Rejestracja na studia niestacjonarne rozpocznie się 9 sierpnia 2016 roku i potrwa do: 1 września 2016 roku – kandydaci zdający egzamin wstępny z rysunku (kierunek: grafika), 6 września 2016 roku – pozostali kandydaci. Listy osób zakwalifikowanych na studia zostaną ogłoszone 14 września 2016 roku o godz. 16:00....

Politechnika Białostocka w rankingu Najskuteczniejszych Uczelni Wyższych

Które uczelnie kończyli prezesi? Które - członkowie zarządów tysiąca polskich firm? Przeanalizował to miesięcznik dla menedżerów Home&Market i na tej podstawie stworzył ranking Najskuteczniejszych Uczelni Wyższych. Na 22. pozycji zaklasyfikowano Politechnikę Białostocką...

Listy kandydatów przyjętych

Listy kandydatów przyjętych na studia stacjonarne ogłoszone zostaną 27 lipca 2016 roku o godzinie 15.00....

Rekrutacja na studia – są jeszcze wolne miejsca

Na PB są jeszcze wolne miejsca na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia...

Nie dostałeś się? MASZ JESZCZE SZANSĘ !!! Złóż podanie o przyjęcie w ramach wolnych miejsc

Podania o przyjęcie w ramach wolnych miejsc mogą złożyć:...

Kandydaci nowozakwalifikowani

Kandydaci zakwalifikowani 22 lipca 2016 r. do przyjęcia na studia stacjonarne zobowiązani są dostarczyć w dniach od 23 do 25 lipca 2016 roku (z wyłączeniem niedzieli) w godzinach 8.00 – 15.00 komplet dokumentów do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w celu potwierdzenia chęci studiowania. ...

Kandydaci, którzy awansowali na priorytet wyższy

Dokumenty kandydatów, którzy potwierdzili chęć studiowania, przekazywane są automatycznie na kierunek o priorytecie wyższym, na który kandydat zakwalifikował się po uzupełnieniu listy osób zakwalifikowanych....

Opłata za legitymację studencką

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia muszą wnieść opłatę 17 zł – tytułem „Opłata za legitymację” na ten sam nr konta, na który wpłacana była opłata rekrutacyjna (nie dotyczy kandydatów, którzy posiadają Elektroniczną Legitymację Studencką Politechniki Białostockiej)....
Strona 1 z 1912345...10...Ostatnia »