Przejdź do głównej zawartości

Pracownicy

Koncert Chóru PB Polifonia

Chór Pracowników i Studentów Politechniki Białostockiej Polifonia zaprasza na koncert charytatywny, który odbędzie się w niedzielę 17 listopada 2013 r., o godz. 17.00 w cerkwi Hagia Sophia (Mądrości Bożej) przy ul. Trawiastej w Białymstoku...

Chór PB zaśpiewa Kantatę Przemienienia

Chór Politechniki Białostockiej zaprasza na dwa koncerty, podczas których wykona „Kantatę Przemienienia”, dzieło młodego kompozytora Jakuba Milewskiego i poety Jerzego Binkowskiego. Białystok: 18 października (piątek) godz. 19.30 Bazylika Archikatedralna Wniebowzięcia NMP. Sokółka: 20 października (niedziela) godz. 18.00 Kościół p.w. św. Antoniego...

Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca

16 października 2013 r. obchodzimy pierwszy Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca, którego celem jest podnoszenie świadomości społecznej o problemie nagłego zatrzymania krążenia (NZK) i upowszechnienie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy osobie, u której wystąpiło nagłe i niespodziewane NZK...

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pozdrawiam wszystkich Pracowników Politechniki Białostockiej i serdecznie dziękuję Państwu za codzienną pracę na rzecz naszej Uczelni. Szczególne słowa uznania kieruję do nauczycieli akademickich. Dziękuję Wam za wysiłek wkładany w kształcenie kolejnych pokoleń kadry inżynierskiej i życzę wytrwałości w realizacji zamierzonych celów. Wszystkim pracownikom Politechniki Białostockiej...

Od idei do patentu – zaproszenie na konferencję

Zapraszamy do udziału w konferencji z cyklu OD IDEI DO PATENTU pt.: „Źródła finansowania projektów badawczych i rozwojowych”, która 15 października 2013 r. odbędzie się na Politechnice Białostockiej. Konferencja skierowana jest do pracowników naukowych zainteresowanych tematyką realizacji projektów B+R...

Zajęcia sportowo-rekreacyjne

Dział Spraw Personalnych prowadzi rekrutację na zajęcia sportowo - rekreacyjne: piłki siatkowej, futsalu, siłowni oraz koszykówki dla pracowników Politechniki Białostockiej, byłych pracowników i członków ich rodzin w okresie od 30.09.2013 - 31.01.2014....

Pilates i Step Reebok

Dział Spraw Personalnych prowadzi rekrutację na zajęcia rehabilitacji ruchowej „Pilates i Step Reebok” dla pracowników Politechniki Białostockiej, byłych pracowników i członków ich rodzin. Koszt uczestnictwa w zajęciach: 2 x w tygodniu - 100 zł, 3 x w tygodniu - 140 zł. Zajęcia prowadzone będą od 16 października 2013 r. o godz. 15.45 w Hali Sportowej Akademickiego Centrum Sportu PB ul....

Zasady podwyżki wynagrodzeń w PB w roku 2013

W związku z przyznaniem w 2013 roku Politechnice Białostockiej dotacji podstawowej z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń pracowników szkół wyższych, Rektor w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi na terenie Uczelni ustalił następujące zasady podziału środków na podwyżki. ...

16 sierpnia br. dniem wolnym od pracy

Zarządzeniem Nr 205 z dnia 9 sierpnia 2013 r. Rektor PB ustanowił dzień 16 sierpnia 2013 r. dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Politechniki Białostockiej z wyjątkiem starszych portierów i pracowników ochrony mienia. Dzień 16.08.2013 roku jest dodatkowym dniem wolnym od pracy i nie podlega odpracowaniu. http://bip.pb.edu.pl/index.php?event=informacja&id=8276...

Informacja dotycząca rezygnacji z 50 proc. kosztów uzyskania przychodu

Dział Spraw Personalnych informuje, że zgodnie z art. 22 ust. 9a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2012, poz. 361 j.t.) od 1 stycznia 2013 r. łączne koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych nie mogą przekroczyć w roku podatkowym 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę...
Accessibility
Zamknij