Przejdź do głównej zawartości

Pracownicy

Zasady podwyżki wynagrodzeń w PB w roku 2013

W związku z przyznaniem w 2013 roku Politechnice Białostockiej dotacji podstawowej z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń pracowników szkół wyższych, Rektor w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi na terenie Uczelni ustalił następujące zasady podziału środków na podwyżki. ...

16 sierpnia br. dniem wolnym od pracy

Zarządzeniem Nr 205 z dnia 9 sierpnia 2013 r. Rektor PB ustanowił dzień 16 sierpnia 2013 r. dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Politechniki Białostockiej z wyjątkiem starszych portierów i pracowników ochrony mienia. Dzień 16.08.2013 roku jest dodatkowym dniem wolnym od pracy i nie podlega odpracowaniu. http://bip.pb.edu.pl/index.php?event=informacja&id=8276...

Informacja dotycząca rezygnacji z 50 proc. kosztów uzyskania przychodu

Dział Spraw Personalnych informuje, że zgodnie z art. 22 ust. 9a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2012, poz. 361 j.t.) od 1 stycznia 2013 r. łączne koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych nie mogą przekroczyć w roku podatkowym 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę...

Informacja o druku RMUA

Dział Spraw Personalnych informuje, że zgodnie z art. 41 ust.8 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późń. zm.) płatnik składek ma obowiązek przekazać ubezpieczonemu informacje o danych przekazanych w raportach do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w podziale na poszczególne miesiące, za rok ubiegły do dnia 28...

Informacja dotycząca składania wniosków o przyznanie ulgowych usług i świadczeń socjalnych

Szanowni Państwo, Dział Spraw Personalnych przypomina, że w dniu 30 kwietnia 2013 roku upływa termin składania wniosków o przyznanie ulgowych usług i świadczeń socjalnych....

„Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce”

Uniwersytet w Białymstoku oraz Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów UwB zaprasza do udziału w seminarium „Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce”, które odbędzie się 12 kwietnia 2013 r. w godz. 12.00-16.00 w auli Wydziału Prawa Uw B przy ul. Mickiewicza 1. Gościem seminarium będzie m.in. prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego....
Accessibility
Zamknij