Terminy przekazywania dokumentów do Kwestury

Dokumenty finansowe powinny być w ciągu roku bezwzględnie przekazywane do Kwestury w terminach: faktury Vat lub rachunki, noty wewnętrzne wystawiane przez jednostki PB – w ciągu 5-ciu dni roboczych od dnia otrzymania, nie później niż do 5-go dnia roboczego następnego miesiąca (dotyczy to również zakupów dokonanych w ramach zaliczki),...