Terminy przekazywania dokumentów do Kwestury

Dokumenty finansowe powinny być w ciągu roku bezwzględnie przekazywane do Kwestury w terminach: faktury lub rachunki i inne dowody obce – w terminie 5-ciu dni roboczych od dnia otrzymania, nie później niż do 10-go dnia roboczego następnego miesiąca (dotyczy to również zakupów dokonanych w ramach zaliczki);...