Przejdź do głównej zawartości

Portal rekrutacyjny

Kamil Panas i Mariusz Jabłoński wygrali konkurs SolidWorks

Ponad 80 zgłoszeń wpłynęło na tegoroczną edycję Studenckiego Konkursu Projektowego SolidWorks. Dwa pierwsze miejsca zdobyli studenci Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej...

Wolne miejsca na 5 kierunkach studiów na PB

Ekoinżynieria, elektrotechnika, informatyka oraz mechanika i budowa maszyn oraz leśnictwo – na tych kierunkach są wolne miejsca na studiach pierwszego stopnia na Politechnice Białostockiej. Nie wszyscy z zakwalifikowanych w lipcu kandydatów złożyli komplet dokumentów i potwierdzili chęć podjęcia studiów, dlatego na pięciu kierunkach na PB są wolne miejsca...

DODATKOWA REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE NA POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ

Politechnika Białostocka czeka na kandydatów na studia stacjonarne I stopnia na kierunkach...

POPRAW MATEMATYKĘ Z POLITECHNIKĄ BIAŁOSTOCKĄ

Politechnika Białostocka organizuje kurs matematyki dla maturzystów, którzy chcą poprawić wynik osiągnięty podczas egzaminu dojrzałości. Kurs obejmuje 40 godzin i kosztuje tylko 290 zł...

Kandydaci, którzy awansowali na priorytet wyższy

Dokumenty kandydatów, którzy potwierdzili chęć studiowania, przekazywane są automatycznie na kierunek o priorytecie wyższym, na który kandydat zakwalifikował się po uzupełnieniu listy osób zakwalifikowanych....

Kandydaci nowozakwalifikowani – studia stacjonarne

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia stacjonarne zobowiązani są dostarczyć w dniach od 11 do 14 lipca 2014 roku (z wyłączeniem niedzieli) komplet dokumentów do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w celu potwierdzenia chęci studiowania. ...

Kandydaci niezakwalifikowani – studia stacjonarne

Kandydaci niezakwalifikowani do przyjęcia na żaden wybrany kierunek automatycznie biorą udział w uzupełnianiu list zakwalifikowanych. Wyniki kolejnego uzupełnienia ogłoszone zostaną 15 lipca 2014 roku o godz. 15.00....

Opłata za legitymację

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia muszą wnieść opłatę 17 zł – tytułem „Opłata za legitymację” na ten sam nr konta, na który wpłacana była opłata rekrutacyjna (nie dotyczy kandydatów, którzy posiadają Elektroniczną Legitymację Studencką Politechniki Białostockiej)....

Zakończyła się rejestracja na studia stacjonarne na Politechnice Białostockiej

5436 kandydatów zarejestrowało się na studia stacjonarne na Politechnice Białostockiej. Najwięcej chętnych zgłosiło się na logistykę – 616 osób, informatykę – 458 osób oraz budownictwo – 449 osób...

Międzynarodowe warsztaty na Wydziale Elektrycznym

Przez dwa tygodnie studenci z Czech, Turcji, Litwy i Polski będą zgłębiać techniki prezentacji w inżynierii elektrycznej. Na Wydziale Elektrycznym PB rozpoczęły się międzynarodowe warsztaty INTERTECH...
Accessibility
Zamknij