Przejdź do głównej zawartości

Portal rekrutacyjny

Kandydaci, którzy awansowali na priorytet wyższy

Dokumenty kandydatów, którzy potwierdzili chęć studiowania, przekazywane są automatycznie na kierunek o priorytecie wyższym, na który kandydat zakwalifikował się po uzupełnieniu listy osób zakwalifikowanych....

Kandydaci nowozakwalifikowani – studia stacjonarne

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia stacjonarne zobowiązani są dostarczyć w dniach od 11 do 14 lipca 2014 roku (z wyłączeniem niedzieli) komplet dokumentów do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w celu potwierdzenia chęci studiowania. ...

Kandydaci niezakwalifikowani – studia stacjonarne

Kandydaci niezakwalifikowani do przyjęcia na żaden wybrany kierunek automatycznie biorą udział w uzupełnianiu list zakwalifikowanych. Wyniki kolejnego uzupełnienia ogłoszone zostaną 15 lipca 2014 roku o godz. 15.00....

Opłata za legitymację

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia muszą wnieść opłatę 17 zł – tytułem „Opłata za legitymację” na ten sam nr konta, na który wpłacana była opłata rekrutacyjna (nie dotyczy kandydatów, którzy posiadają Elektroniczną Legitymację Studencką Politechniki Białostockiej)....

Zakończyła się rejestracja na studia stacjonarne na Politechnice Białostockiej

5436 kandydatów zarejestrowało się na studia stacjonarne na Politechnice Białostockiej. Najwięcej chętnych zgłosiło się na logistykę – 616 osób, informatykę – 458 osób oraz budownictwo – 449 osób...

Międzynarodowe warsztaty na Wydziale Elektrycznym

Przez dwa tygodnie studenci z Czech, Turcji, Litwy i Polski będą zgłębiać techniki prezentacji w inżynierii elektrycznej. Na Wydziale Elektrycznym PB rozpoczęły się międzynarodowe warsztaty INTERTECH...

Studenci Politechniki Białostockiej jadą do Japonii

Studenci z Koła Naukowego Elektroników przy Wydziale Elektrycznym zostali laureatami konkursu ogłoszonego przez Polskie Towarzystwo Techniki Sensorowej na najlepszą studencką pracę z zakresu aplikacji mikrosystemów i czujników...

Zostań studentem Politechniki Białostockiej!

Do 1 lipca trwa rejestracja na studia stacjonarne na Politechnice Białostockiej. Rejestracja odbywa się poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów https://irk.pb.edu.pl/ ...

Przedłużona rekrutacja – egzaminy wstępne

Przedłużono rejestrację na studia stacjonarne I stopnia na kierunki, na których obowiązuje egzamin wstępny z rysunku. Do 22 czerwca można zapisywać się na architekturę i urbanistykę, architekturę wnętrz oraz grafikę, natomiast do 25 czerwca na architekturę krajobrazu...

Rozpoczynamy rekrutację

26 kierunków studiów I stopnia i 19 kierunków II stopnia, część w języku angielskim – to propozycja Politechniki Białostockiej na nowy rok akademicki. Dzisiaj (20 maja 2014 roku) startuje w PB rekrutacja na studia stacjonarne I i II stopnia. Ciekawą propozycją są nowe kierunki: ekoinżynieria oraz inżynieria rolno-spożywcza i leśna na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska, ekoenergetyka na Wydziale Elektrycznym,...
Accessibility
Zamknij