Przejdź do głównej zawartości

Portal rekrutacyjny

Progi punktowe w rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 – studia niestacjonarne II stopnia

Próg punktowy oznacza, że kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunki studiów, na których próg punktowy został ustalony, nie będzie mógł być zakwalifikowany, jeżeli posiada na dyplomie ukończenia studiów ocenę niższą niż 3,5....

Rekrutacja uzupełniająca – CBSE studia stacjonarne w języku angielskim

  Rekrutacja uzupełniająca na studia stacjonarne I stopnia rozpoczynjące się od semestru zimowego roku akademickiego 2017/2018 przeprowadzona będzie tylko na kierunku construction and building systems engineering. Rejestracja na ww. kierunek rozpoczyna się 1 sierpnia 2017 roku i potrwa do 3 sierpnia 2017 roku. Harmonogram rekrutacji uzupełniającej  ...

Lista rankingowa osób biorących udział w projekcie “Akademiki za dobre wyniki”

Już od września 10 osób zamieszka w akademikach Politechniki Białostockiej za darmo. To tegoroczni maturzyści, którzy dostali się na studia I stopnia oraz zgłosili się do uczelnianego projektu "Akademiki za dobre wyniki"....

Rekrutacja na studia stacjonarne zakończona

W nowym roku akademickim 2017/2018 na pierwszym roku studiów inżynierskich,licencjackich i magisterskich naukę rozpocznie ponad 1700 studentów. Uczelnia zamknęła rekrutację na studia stacjonarne I i II stopnia...

Nie dostałeś się? MASZ JESZCZE SZANSĘ !!! Złóż podanie o przyjęcie w ramach wolnych miejsc

Podania o przyjęcie w ramach wolnych miejsc mogą złożyć: kandydaci niezarejestrowani w systemie IRK (należy zarejestrować się w systemie IRK, złożyć podanie + komplet dokumentów), kandydaci zarejestrowani w systemie IRK, ale niezapisani na żaden kierunek studiów (należy złożyć: podanie + komplet dokumentów), kandydaci zarejestrowani w systemie IRK i:...

Kandydaci niezakwalifikowani – MACIE JESZCZE SZANSĘ !!!

Kandydaci niezakwalifikowani do przyjęcia na żaden wybrany kierunek automatycznie biorą udział w uzupełnianiu list zakwalifikowanych (harmonogram rekrutacji). Wyniki uzupełnienia list ogłoszone zostaną 24 lipca 2017 roku o godz. 15.00....

Kandydaci, którzy awansowali na priorytet wyższy

Dokumenty kandydatów, którzy potwierdzili chęć studiowania, przekazywane są automatycznie na kierunek o priorytecie wyższym, na który kandydat zakwalifikował się po uzupełnieniu list. ...

Zakwalifikowałeś się? – ZŁÓŻ DOKUMENTY

Kandydaci zakwalifikowani 19 lipca 2017 r. do przyjęcia na studia stacjonarne zobowiązani są dostarczyć w dniach od 20 do 22 lipca 2017 roku w godzinach 8.00 – 15.00 komplet dokumentów do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w celu potwierdzenia chęci studiowania. ...

Nowy kierunek studiów na Wydziale Zarządzania

Wydział Zarządzania wspólnie z Zamiejscowym Wydziałem Leśnym w Hajnówce Politechniki Białostockiej uruchamiają nowy kierunek studiów I stopnia. To inżynieria meblarstwa. Zapisy od 16 sierpnia br....

Złóż wniosek o darmowy akademik

Świetnie zdałeś maturę? Gratulujemy i nagradzamy! Jeśli wybierzesz studia na Politechnice Białostockiej, możesz przez rok za darmo mieszkać w jednym z naszych akademików. Warunkiem jest złożenie wniosku do 26 lipca...
Accessibility
Zamknij