Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego oraz sprawozdanie finansowe należy wprowadzić w systemie POLON do dnia 30.06.2017 r....