Rozwijanie wśród uczniów zainteresowań naukami technicznymi, ścisłymi i menadżerskimi oraz pomoc uczniom szczególnie uzdolnionym przygotowującym się do konkursów i olimpiad, to główne punkty podpisanej umowy pomiędzy uczelnią a II Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku. W imieniu Politechniki dokument podpisał Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy prof. Roman Kaczyński, w imieniu II SLO – Dyrektor Piotr Magnuszewski.
Liceum planuje uruchomić klasę o profilu technicznym, w której mogliby się uczyć licealiści planujący studia architektoniczne. Dlatego ze strony uczelni za współpracę odpowiedzialny będzie dr Grzegorz Łoś z Wydziału Architektury. II SLO będzie także współpracować z Wydziałem Zarządzania PB.
Tym samym II SLO dołączyło do grona szkół współpracujących z największą uczelnią techniczną regionu.

Wydrukuj ten Post