Umowę o współpracy dotyczącej własności intelektualnej podpisali dzisiaj rektorzy Politechniki Białostockiej
i Uniwersytetu w Białymstoku: prof. dr hab. inż. Lech Dzienis i prof. dr hab. Leonard Etel. To kolejny konkretny efekt porozumienia obu uczelni z 2007 roku. Wtedy to Politechnika i Uniwersytet zadeklarowały chęć współpracy i integracji środowisk naukowych i studenckich.

W ramach podpisywanej umowy, obie uczelnie mają m.in. prowadzić szkolenia i doradztwo dla studentów, pracowników naukowych, przedsiębiorców i innych instytucji z zakresu własności intelektualnej. Politechnika Białostocka oferuje pomoc Uniwersytetowi w Białymstoku w realizacji krajowych i zagranicznych procedur patentowania, czyli obsługę formalno-prawną i merytoryczną działalności wynalazczej.

Chcemy korzystać z dużego doświadczenia Politechniki Białostockiej – podkreślał rektor UwB prof. Leonard Etel. W ciągu ostatnich 4 lat Politechnika Białostocka zgłosiła do Urzędu Patentowego prawie 90 wynalazków i wzorów użytkowych – mówił prof. Lech Dzienis. Około 20. wniosków do tej pory zostało pozytywnie rozpatrzonych. Rektor Politechniki Białostockiej zwrócił uwagę, że na uczelni powołany został Zespół ds. Ochrony Własności Intelektualnej. Działa tu także Rzecznik Patentowy, który może świadczyć usługi na rzecz obu uczelni – tłumaczył prof. Dzienis. „Biorąc pod uwagę zapowiadaną nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym chcemy korzystać z doświadczeń znakomitych prawników Uniwersytetu w Białymstoku” – dodawał. Na Wydziale Prawa UwB aktywnie funkcjonuje Zakład Prawa Własności Intelektualnej.

„Mamy nadzieję, że ta umowa przyczyni się do tego, że i wniosków patentowych, i patentów będzie więcej” – podkreślał prof. Etel. W ciągu ostatnich 4 lat Uniwersytet złożył 17 wniosków patentowych, 4 zostały zakończone udzieleniem patentu.

„To dopiero początek, chcemy do tej współpracy zaprosić inne uczelnie z makroregionu. Planujemy utworzyć silny ośrodek patentowy i ochrony własności intelektualnej walczący z plagiatami” – zapowiedział prof. dr hab. inż. Jan Dorosz – prorektor ds. nauki PB. Natomiast profesor Uniwersytetu w Białymstoku Robert Ciborowski zwrócił uwagę, że to także element zacieśniania współpracy nauki z przedsiębiorcami. Prorektor ds. ekonomicznych UwB mówił o konieczności stworzenia prężnego ośrodka, który komercjalizowałaby badania naukowe i wiedzę Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu w Białymstoku.

Warto też dodać, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego proponuje w ramach zapowiadanej nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, by uczelnie miały obowiązek sprawdzania prac dyplomowych przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem programów antyplagiatowych współpracujących z ogólnopolskim repozytorium prac dyplomowych w ramach Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”.

 

 

Wydrukuj ten Post