Profesor Ryszard Kowalczyk, wybitny specjalista z zakresu konstrukcji betonowych, w przeszłości wykładowca i dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska otrzymał 13 czerwca 2014 r. tytuł Honorowego Profesora Politechniki Białostockiej.

W uroczystości udział wzięli członkowie Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, członkowie Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, władze PZITB oraz goście z kraju i zagranicy, w tym grupa profesorów z Portugalskiego Uniwersytetu da Beira Interior w Portugalii, w którym przez wiele lat pracował prof. Ryszard Kowalczyk.

Profesor Ryszard Kowalczyk jest drugim w historii naszej Uczelni Profesorem Honorowym Politechniki Białostockiej.

 

Wydrukuj ten Post