Umowy o współpracy z trzema podlaskimi szkołami ponadgimnazjalnymi podpisał dziś Rektor Politechniki Białostockiej prof. Lech Dzienis. Władze uczelni i szkół postanowiły sformalizować istniejącą już współpracę. Dziś umowę podpisali przedstawiciele dyrekcji Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego “Grota” w Zambrowie, Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku oraz II Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku.


„Chcemy nawiązać kontakt z jak największą liczbą szkół w regionie – zapowiedział przed podpisaniem umowy prof. Lech Dzienis. Zespół Szkół nr 1 w Zambrowie kształci na poziomie technikum elektryków i informatyków oraz na poziomie szkoły zawodowej mechaników pojazdów samochodowych i elektryków. Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku specjalizuje się, tak jak i Politechnika, w tematyce związanej z energią odnawialną. II LO w Białymstoku skończył Michał Grześ – główny konstruktor nagrodzonego kilkanaście dni temu na University Rover Challenge łazika marsjańskiego. W maju Politechnikę Białostocką odwiedzili też przedstawiciele Ningbo Affairs School z Chin. Z tą szkołą współpracuje liceum. „Zależy nam by jak najwięcej młodych zdolnych ludzi pozostawało na Podlasiu i studiowało na Politechnice Białostockiej – mówił Rektor Dzienis.
Dyrektor II LO Dariusz Bossowski tłumaczył, że zależy mu na kadrze naukowej Politechniki Białostockiej, która będzie mogła pracować z najzdolniejszą młodzieżą. Współpraca ta pozwoli także na lepsze przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych. Politechnika prowadzi także kształcenie w języku angielskim, a szkoła przygotowuje uczniów do matury międzynarodowej. To kolejna dziedzina, w jakiej miałyby współpracować uczelnia i białostockie liceum.

Formalizujemy wieloletnią współpracę – mówił zaś zastępca dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku – Adam Aleksiejczuk. Jego placówka liczy szczególnie na praktyki zawodowe uczniów w laboratoriach Politechniki i możliwość uczestniczenia w pracach kół naukowych.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Zambrowie Maryna Łotysz w nawiązanej dziś współpracy widzi możliwość „wywiezienia młodych ludzi z małego miasteczka do dużego ośrodka akademickiego (…) Im większe możliwości, im będziemy mieli lepszą współpracę – będziemy mogli korzystać z profesorów i nauczycieli akademickich – tym młodzież będzie miała większe szanse na przyszłość.”

 

Politechnika Białostocka chce popularyzować nauki techniczne i ścisłe. Studenci będą np. mogli odbywać praktyki w szkołach, a uczniowie – korzystać m.in. z zajęć laboratoryjnych na Politechnice Białostockiej, by w praktyczny sposób poszerzać swoją wiedzę (np. Ocena stanu technicznego pojazdu na linii diagnostycznej, Podstawy modelowania 3D, Endoprotezy – sztuczne stawy człowieka). Wykładowcy Politechniki będą mogli prowadzić wybrane zajęcia w szkołach np. dotyczące robotów mobilnych. Z propozycją współpracy wystąpiły też koła naukowe. Konkretne oferty współpracy przygotowały 3 wydziały Politechniki Białostockiej: Elektryczny, Mechaniczny oraz Informatyki.

Dziekan Informatyki prof. Leon Bobrowski przedstawił pomysł stworzenie klas matematyczno-informatycznych o podwyższonym poziomie kształcenia. Chce także propagować naukę programowania. Natomiast dr inż. Wojciech Trzasko z Wydziału Elektrycznego zaproponował, aby pomysły młodych ludzi ze szkół średnich za pośrednictwem Politechniki wdrażać mogły regionalne przedsiębiorstwa.

Prodziekan ds. promocji i współpracy Wydziału Informatyki Dorota Mozyrska podsumowała: „Pragniemy wspólnie powstrzymać exodus talentów z Podlasia”

 

Wydrukuj ten Post