Podlaskie Centrum Nauki chcą wspólnie tworzyć 3 największe podlaskie uczelnie: Politechnika Białostocka, Uniwersytet w Białymstoku i Uniwersytet Medyczny , a także Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Białowieży i Fundacja Edukacji i Nauki w Białymstoku. Przedstawiciele tych instytucji i fundacji podpisali dziś w południe w Politechnice Białostockiej porozumienie.

W ramach umowy wspólnie przygotowywane mają być założenia, dokumenty koncepcyjne i projektowe Podlaskiego Centrum Nauki. „Chcemy też lobbować na rzecz powstania tego typu placówki w Białymstoku. Wzorem miałoby być Centrum Nauki Kopernik w Warszawie” – zapowiedział rektor Politechniki Białostockiej prof. Lech Dzienis. Jednocześnie zwrócił on uwagę, że o takiej placówce równolegle dyskutowano we wszystkich 3 uczelniach. Do tego w lutym 2014 r. roku zostało utworzone konsorcjum pod nazwą „Podlaskie Centrum Nauki”. Konsorcjum tworzą Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauki oraz Fundacja Edukacji i Nauki w Białymstoku. Centrum Nauki jest także w planach Prezydenta Białegostoku. Swój projekt przygotowywał również Instytut Biologii Ssaków. Te wszystkie inicjatywy postanowiła zebrać była Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Poseł prof. Barbara Kudrycka. Przypomniała ona, że w Programie Operacyjnym „Wiedza, edukacja, rozwój” wpisano możliwość finansowania infrastruktury służącej nowym metodom kształcenia, również z myślą o utworzeniu w kraju 15 małych Centrów Nauki Kopernik. Zdaniem prof. Kudryckiej Konsorcjum może zając się sprawami organizacyjnymi. Pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni zaś mogą tworzyć koncepcję działania takiego Centrum Nauki. Prof. Barbara Kudrycka dodała, że wstępnie rozmawiała z Prezydentem Białegostoku Tadeuszem Truskolaskim, który takie Centrum Nauki widziałby w murach XIX-wiecznej, obecnie niszczejącej fabryce przy ulicy Częstochowskiej. Placówka finansowana mogłaby być także z pieniędzy przeznaczonych na rewitalizację takich obiektów.

Dyrektor Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk dr hab. Rafał Kowalczyk zaproponował, by w Podlaskim Centrum Nauki była uwzględniona specyfika regionu i jego różnorodność przyrodnicza. „Liczymy, że dzięki najnowszym zdobyczom techniki będziemy mogli pokazać procesy zachodzące w podlaskiej przyrodzie. Nie chcemy powielać Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Chcemy wspólnie z uczelniami stworzyć ciekawy program edukacyjny dla uczniów” – dodawał Rafał Kowalczyk. Łączyć naukę z edukacją młodzieży w szkołach średnich i podstawowych chce dzięki nowej placówce Fundacja Edukacji i Nauki w Białymstoku.

Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich Uniwersytetu w Białymstoku dr hab. Jerzy Halicki ma nadzieję, że „Podlaskie Centrum nauki stanie się kuźnią przyszłych studentów.”

O potrzebnie stworzenia Centrum świadczy liczba osób odwiedzających trwający właśnie XII Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki – dodał podczas spotkania z dziennikarzami rektor Uniwersytetu Medycznego prof. Jacek Nikliński. Na wykłady, warsztaty, koncerty przychodzą tysiące osób.

 

Porozumienie podpisali:

– Rektor Politechniki Białostockiej – prof. dr hab. Lech Dzienis

– Prorektor Uniwersytetu w Białymstoku – dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB

– Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – prof. dr hab. Jacek Nikliński

– Dyrektor Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk z siedziba w Białowieży – dr hab. Rafał Kowalczyk, prof. nzw.

– Prezes Zarządu Fundacji Edukacji i Nauki w Białymstoku – Mariusz Buzun

 

 

Wydrukuj ten Post