Po raz siódmy Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB zaprosił do siebie młodych adeptów inżynierii środowiska. 9 marca obyła się kolejna edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Inżynieria Środowiska – Młodym Okiem”. W tym roku w organizację wydarzenia włączył się Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej.

Studenci, doktoranci oraz młodzi pracownicy nauki spotkali się, by prezentować wyniki swoich projektów, badań dotyczących inżynierii i ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, nowoczesnych systemów wodociągowo-kanalizacyjnego, projektowania urządzeń stosowanych w inżynierii środowiska i wielu innych zagadnieniach z tego zakresu. Celem forum było doskonalenie warsztatu naukowego młodych naukowców, sztuki prezentacji swoich dokonań oraz wymiana myśli i poglądów. Spotkanie przyczyniło się także do promocji Podlasia i Politechniki Białostockiej.

Czym jest to „młode oko”? To właśnie Wy – uczestnicy konferencji, studenci, doktoranci i młodzi naukowcy. Ludzie, którzy w niedalekiej przyszłości będą tworzyć i wzmacniać podwaliny całych systemów środowiskowych – mówiła podczas otwarcia obrad dr hab. inż. Iwona Skoczko, pomysłodawca i przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Konferencji. Gości konferencji witał także dr hab. inż. Mariusz Dudziak, prof. Politechniki Śląskiej z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PŚl podkreślając, że młodzi ludzie wnoszą olbrzymi wkład do osiągnięć współczesnej nauki.

Życzę Wam owocnych obrad i zawiązania nowych przyjaźni, bo współpraca naukowa, którą łączy przyjaźń przynosi największe efekty – mówiła prof. dr hab. inż. Józefa Wiater, Przewodnicząca Kolegium Dziekanów Wydziałów Inżynierii Środowiska.

Podczas obrad VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Inżynieria Środowiska – Młodym Okiem” zabrali głos także Prorektor ds. Studenckich Politechniki Białostockiej prof. Jarosław Perszko, Prodziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska ds. Studenckich i Dydaktyki dr Jolanta Piekut, Prezes Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych dr inż. Lech Magrel, Prezes Wodociągów Białostockich mgr inż. Piotr Sokołowski, przedstawiciele Zarządu Spółki ENEA CIEPŁO, przedstawiciele Zarządu PZITS Oddział w Białymstoku.

Konferencja na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska była okazją do zaprezentowania międzynarodowego projektu, którego Wydział jest liderem. Dr inż. Dorota Krawczyk wraz z inż. Katarzyną Dąbrowską i inż. Bernadettą Wądołowską przedstawiły projekt VIPSKILLS, realizowany przez WBiIŚ we współpracy z University of Cordoba w Hiszpanii i Vilnius College of Technologies na Litwie. Projekt opiera się na współpracy kadry dydaktycznej z różnych uczelni i pracy studentów w międzynarodowych zespołach podczas tworzenia wspólnych projektów umożliwi wymianę doświadczeń, unowocześnienie metod nauczania, zapoznanie się z nowoczesnymi technologiami stosowanymi w innych krajach, a przede wszystkim dostosowanie treści zajęć i wykształcenie wśród studentów umiejętności do oczekiwań europejskiego rynku pracy. Dr inż. Dorota Krawczyk zachęcała młodych naukowców do poszerzania horyzontów: Od inżynierów pracujących w sektorze budownictwa i systemów sanitarnych oczekuje się nie tylko projektowania, ale również doradztwa energetycznego, dlatego absolwenci studiów technicznych powinni umieć dzielić się swoją wiedzą z inwestorami, proponować rozwiązania umożliwiające redukcję zużycia energii, projekt VIPSKILLS pozwala na wykształcenie wymienionych umiejętności.

Jak co roku, podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Inżynieria Środowiska – Młodym Okiem” rozstrzygnięty został Konkurs na Najlepsze Prace Dyplomowe Absolwentów Kierunków Inżynieria i Ochrona Środowiska zorganizowany przez Zarząd Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w Białymstoku przy współudziale Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Przewodniczącą komitetu organizacyjnego konkursu była dr inż. Elżbieta Grygorczuk-Petersons. Laureatkami tegorocznej edycji zostały:

  • w specjalności wodociągi i kanalizacje za pracę magisterską pt. „Ocena efektywności procesu uzdatniania wód podziemnych na przykładzie wybranych SUW” otrzymała Pani mgr inż. Aleksandra Grabek. Promotorem pracy była dr inż. Anna Siemieniuk
  • w specjalności ciepłownictwo i wentylacja za pracę magisterską pt. Analiza wybranych parametrów jakości powietrza wewnętrznego w budynkach użyteczności publicznej w Polsce i Hiszpanii” otrzymała Pani mgr inż. Paulina Zielinko. Promotorem pracy była dr inż. Dorota Krawczyk.

Obie laureatki otrzymały płatne staże. Pani Aleksandra Grabek w przedsiębiorstwie komunalnym Wodociągi Białostockie, zaś Pani Paulina Zielinko w spółce Enea Ciepło.

W VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Inżynieria Środowiska – Młodym Okiem” udział wzięło ponad 120 uczestników z krajowych i zagranicznych uczelni: Politechniki Białostockiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Częstochowskiej, Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy. Uczestnicy dzielili się pomysłami, projektami i spostrzeżeniami związanymi z tematyką inżynierii i ochrony środowiska. Dyskutowali o problemach inżynierii środowiska na wielu płaszczyznach: zastanawiali się, jak usprawnić systemy kanalizacyjne i wodociągowe, zwiększyć efektywność oczyszczania wody i ścieków oraz unieszkodliwiania osadów, wykorzystać nowe źródła energii i ciepła, jak zaprojektować nowe urządzenia stosowane w inżynierii środowiska, ale także, jak zwiększyć świadomość ekologiczną społeczeństwa. Ich dyskusje zostały podzielone na 3 sesje: posterową oraz dwie referatowe. W pierwszej sesji referatowej członkami Komisji Naukowej byli: prof. dr hab. inż. Józefa Wiater, dr hab. inż. Mariusz Dudziak, prof. Pol. Śl. oraz dr hab. inż. Izabela Bartkowska. Natomiast w drugiej sesji referatowej w skład Komisji Naukowej weszli: dr hab. inż. Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk, prof. PB, dr hab. Janina Piekutin, dr hab. inż. Elżbieta Skorbiłowicz oraz dr inż. Edyta Kudlek.

Wśród młodych naukowców wyłoniono trzech laureatów. Za najlepszy poster dotyczący pracy pt. Wybrane parametry powietrza wewnętrznego obiektów biurowych nagrodzono mgr inż. Mikołaja Matuszczaka. Nagrodę za najlepszą prezentację ustną otrzymali: mgr inż. Waldemar Studziński za wygłoszenie referatu pt. „Ocena skuteczności degradacji estru 2-etyloheksylowego kwasu p-dimetyloaminobenzoesowego pod wpływem czynników utleniających” oraz mgr inż. Maciej Cholewiński za prezentację pt. „Mild pyrolysis of coals and its impact on possible mercury releases from pulverised coal-fired power plants”. Ponadto wyróżniono:

  • mgr inż. Pawła Kondziora za przedstawienie posteru pt. „Effect of heavy metals on the content of photosynthetic pigments in the cells of algae Chlorella vulgaris”;
  • mgr inż. Agnieszkę Grzelkę za przedstawienie posteru pt. „Metody oceny emisji odorów z obiektów gospodarki hodowlanej”;
  • mgr inż. Rafała Rozpondka za ustny referat pt. Assessing spatial distributions of total heavy metal content in bottom sediments of water reservoir Dzierżno Duże – geostatistics based studies”
  • mgr inż. Katarzynę Sytek- Szmeichel za ustny referat pt. „Synergiczne usuwanie biogenów ze ścieków w procesie denitryfikacji defosfatacyjnej – istota procesu oraz doświadczenia własne”;
  • mgr inż. Agnieszkę Garlicką za ustny referat pt. „Zmiany aktywności mikroorganizmów tlenowych w osadzie zdezintegrowanym”;
  • mgr inż. Monikę Janas za ustny referat pt. „Termohydroliza nadkrytyczna – modelowanie reaktora chemicznego”.

Udział w konferencji wymagał wcześniejszego przygotowania i napisania oryginalnej pracy twórczej w formie artykułów naukowych, które zostały zebrane i opublikowane między innymi w czasopismach: Inżynieria Ekologiczna, Journal of Ecological Engineering, Architecture Civil Engineering Environment, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, Rynek Instalacyjny oraz Instal. Wydano także 37 tom monografii z „Inżynieria Środowiska – Młodym Okiem” pod tytułem Ekoinżynieria.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego dr hab. inż. Iwona Skoczko składa podziękowania wszystkim prelegentom, zaproszonym gościom, recenzentom oraz członkom Komitetu Naukowego za nieoceniony wkład w Konferencję. Zaprasza na Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska za rok: do zobaczenia na VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Inżynieria Środowiska – Młodym Okiem”!

 

Więcej na stronie VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Inżynieria Środowiska – Młodym Okiem”

 

Autorką fotorelacji jest mgr inż. Ewa Szatyłowicz, WBiIŚ

 

Wydrukuj ten Post