Na apel Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich upowszechniamy odpowiedź prof. Jarosława Górniaka na tezy przedstawione w „Apelu o zmiany w planie reformy nauki ministra Gowina”, który podpisało 145 przedstawicieli środowiska akademickiego.

Niektóre rozwiązania proponowane w projekcie ustawy 2.0 budzą wątpliwości i nieporozumienia dotyczące sposobu interpretacji poszczególnych zapisów. Prof. dr hab. Jarosław Górniak, przewodniczący Rady Narodowego Kongresu Nauki, zestawia postulaty przedstawione w „Apelu” z odpowiedziami, w których wyjaśnia, skąd się wzięły i jakie mają funkcje poszczególne rozwiązania zapisane w projekcie ustawy odnoszące się do poruszonych kwestii.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem opublikowanym na stronie Narodowego Kongresu Nauki”:

Prof. Jarosław Górniak: odpowiedź na tezy „Apelu o zmiany w planie reformy nauki ministra Gowina”

Wydrukuj ten Post