Od dziś do wtorku (9-13 lutego 2018 r.) w godzinach 8.00 – 15.00 kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia zobowiązani są dostarczyć komplet dokumentów do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w celu potwierdzenia chęci studiowania. 

Uwaga! Niedostarczenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów.

Wydrukuj ten Post