Orderem „Engineering Glory” wyróżniona została dzisiaj (9 lutego) Politechnika Białostocka. Odznaczenie to przyznawane jest przez Prezydium Międzynarodowej Akademii Inżynierskiej w Rosji za szczególne zasługi w rozwoju wiedzy technicznej oraz tworzenie dogodnych warunków do osiągania wyników naukowych na światowym poziomie.

Założona w 1992 roku Międzynarodowa Akademia Inżynierska (International Academy of Engineering) to organizacja, która zrzesza obecnie blisko 1300 członków z 40 krajów – autorytety ze środowisk naukowych i przemysłowych. Order „Engineering Glory” został ustanowiony w 2007 r. W ponad dziesięcioletniej historii odznaczenia, order został przyznany po raz 58. Politechnika Białostocka otrzymała go w uznaniu sukcesów w kształceniu kadr inżynierskich i naukowych, znaczące wyniki w opracowaniu i wdrażaniu nowych technologii, aktywny wkład w rozwój nauk technicznych oraz integrację środowiska akademickiego.

To dla nas bardzo ważne wydarzenie, jak również ogromny zaszczyt – mówił Rektor Politechniki Białostockiej prof. Lech Dzienis podczas piątkowej uroczystości. To szczególnie ważne obecnie, kiedy tak wiele w Polsce mówimy o komercjalizacji wyników badań naukowych. Przechodzeniu od tego, co na uczelni – do praktycznych rozwiązań, które będziemy w stanie zastosować. Międzynarodowa Akademia Inżynierska w Rosji tę ideę rozwija już od ponad ćwierćwiecza. To, że dziś otrzymujemy medal Akademii oznacza, że Politechnika zaczęła realizować to założenie w sposób, który jest doceniany nie tylko w Polsce, a też na świecie. Na ten sukces złożyła się praca każdego z nas – rozwiązania, które powstają w naszej uczelni, nie tylko w gronie pracowników naukowych, ale także wśród studentów. Razem przetwarzamy myśl naukową w myśl techniczną.

Order „Engineering Glory” wręczył prof. Boris Gusev, który od samego początku stoi na czele Międzynarodowej Akademii Inżynierskiej w Rosji. Wraz z nim gościliśmy dziś dr. Walerija Tjan – wiceprezydenta IAE.

Przyjazd prof. Guseva do Białegostoku był okazją do wręczenia tytułu „Zasłużony dla Politechniki Białostockiej”, który Uczelnia przyznała mu w roku 2004 na wniosek Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Sylwetkę i dokonania przybliżył w emocjonalnym i niepozbawionym osobistych wspomnień wystąpieniu Dziekan WBiIŚ prof. Michał Bołtryk.

Dziekan przypomniał między innymi, że prof. Boris Gusev jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. Od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku pracował i zajmował kierownicze stanowiska w wiodących instytucjach naukowych ZSRR, a następnie Federacji Rosyjskiej. W latach 1999-2002 był wykładowcą Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Dzięki współpracy Profesora z naszymi naukowcami na Wydziale rozwinęła się szkoła konstrukcji żelbetonowych. Na szczególne uznanie zasługuje imponujący dorobek publikacyjny prof. Guseva, ponad 600 artykułów naukowych, 41 książek wydawanych w języku rosyjskim, angielskim, polskim, gruzińskim. Wśród tych publikacji są także takie, które powstały we współpracy z prof. Bołtrykiem. Profesor Gusev jest autorem bądź współautorem 130 patentów uzyskanych w wielu krajach. Ma także znaczne osiągnięcia w kształceniu młodej kadry inżynierskiej. Prof. Gusev był mentorem w przewodzie doktoranckim i habilitacyjnym prof. Bołtryka.

Profesor Gusev jest uznanym naukowcem nie tylko w Rosji, ale też na świecie. W 1998 roku Międzynarodowa Organizacja Encyklopedyczna w Londynie przyznała Profesorowi tytuł Człowieka Roku, a Kongres Amerykański order za wybitne zasługi w rozwoju nauki. Aktualnie Profesor pracuje nad tworzeniem nanostruktur m.in. w cementowych warstwach ochronnych. I tej tematyki dotyczył wykład prof. Guseva, wygłoszony w auli Centrum Nowoczesnego Kształcenia PB.

Wcześniej nasi goście oglądali nowoczesne laboratoria Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej.

 

 

Wydrukuj ten Post