Sekcja do spraw Prawnych Politechniki Białostockiej informuje, że na stronie bip.pb.edu.pl w zakładce: „prawo uczelniane” opublikowane zostały Pisma okólne:

Pismo okólne nr 78 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie utrzymania w Politechnice Białostockiej prawidłowej gospodarki składnikami majątkowymi. LINK

Pismo okólne nr 79 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 12 stycznia 2018 roku w sprawie organizacji szkoleń z zakresu stosowania przepisów instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Uczelnianego i Centrum Historii Politechniki Białostockiej. LINK

Wydrukuj ten Post