Sekcja do spraw Prawnych Politechniki Białostockiej informuje, że na stronie bip.pb.edu.pl w zakładce: „prawo uczelniane” opublikowane zostały Zarządzenia:

Zarządzenie nr 759 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia “Zasad przyjmowania cudzoziemców na studia i inne formy kształcenia prowadzone w języku polskim na Politechnice Białostockiej”. LINK

Zarządzenie nr 760 Rektora Politechniki Białostockiejz dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Antymobbingowej w Politechnice Białostockiej. LINK

Wydrukuj ten Post