Jeszcze do 19 stycznia uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogą zgłaszać się do konkursu „Matematyka stosowana”. Nagrodą jest indeks na dowolny kierunek studiów stacjonarnych na Politechnice Białostockiej.

Konkurs „Matematyka stosowana” to niezwykła okazja do zmierzenia się z własnymi umiejętnościami z zakresu zastosowania matematyki w praktyce. W finale konkursu uczestnicy odwiedzą poszczególne wydziały uczelni i będą rozwiązywać zadania przygotowane przez naszych nauczycieli akademickich. Drużyny będą wykonywać pomiary, doświadczenia czy rozwiązywać problemy matematyczne w ujęciu charakterystycznym dla danego kierunku studiów.

Najlepsi zawodnicy otrzymają indeksy na studia stacjonarne na dowolnym kierunku PB. Laureaci konkursu będą przyjęci z pominięciem konkursu świadectw pod warunkiem, że w terminach zgodnych z harmonogramem rekrutacji w roku zdania egzaminu maturalnego:

  • zapiszą się na wybrany kierunek studiów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów,
  • złożą komplet dokumentów wymaganych od kandydata na studia wraz z oryginałem dokumentu wydanego przez Organizatora Konkursu poświadczającego uzyskanie statusu Laureata,
  • zdadzą dodatkowy egzamin (np. z rysunku), gdy jest wymagany.

 

Harmonogram konkursu „Matematyka stosowana”:

  • 19 stycznia 2018 r. – ostateczny termin rejestracji drużyn dwuosobowych. Rejestracja polega na wypełnieniu, podpisaniu i odesłaniu formularza zgłoszeniowego. Od chwili rejestracji uczestnik będzie miał dostęp do platformy z przykładowymi zadaniami.
  • 19-23 lutego 2018 r. I etapu konkursu – rozwiązywanie quizu sprawdzającego umiejętności stosowania matematyki w praktyce. Każdy z uczestników musi zaliczyć quiz indywidualnie, w przypadku niezaliczenia quizu przez jednego z członków, eliminowana jest drużyna.
  • 14-15 marca 2018 r. II etap konkursu – odbywa się na kampusie Politechniki Białostockiej

 

Organizatorem konkursu jest Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM działające przy Wydziale Informatyki PB.

Szczegóły i regulamin konkursu dostępne są na stronie: signum.pb.edu.pl/konkurs

Kontakt: signum@pb.edu.pl

 

Wydrukuj ten Post