Sekcja do spraw Prawnych Politechniki Białostockiej informuje, że na stronie bip.pb.edu.pl w zakładce: „prawo uczelniane” opublikowane zostały Zarządzenia:

Zarządzenie nr 752 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie podróży pracowników Politechniki Białostockiej na obszarze kraju i poza jego granicami; LINK

Zarządzenie nr 753 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zasad zarządzania składnikami majątku w Politechnice Białostockiej; LINK

Zarządzenie nr 754 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zasad prowadzenia w Politechnice Białostockiej “Centralnego Rejestru Środków Trwałych”; LINK

Zarządzenie nr 755 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia rozpoczynające się w Politechnice Białostockiej od semestru letniego roku akademickiego 2017/2018; LINK

Zarządzenie nr 756 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wzorów kart obiegowych obowiązujących absolwentów oraz osoby skreślone z listy studentów lub doktorantów Politechniki Białostockiej; LINK

Zarządzenie nr 757 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zakupów sprzętu komputerowego w Politechnice Białostockiej; LINK

Zarządzenie nr 758 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie profilaktycznych badań lekarskich osób przyjmowanych do pracy i pracowników Politechniki Białostockiej; LINK

Sekcja do spraw Prawnych Politechniki Białostockiej informuje, że od 1 stycznia 2018 roku obowiązuje nowy wzór skierowania na badania lekarskie:

Tekst ujednolicony Zarządzenia Nr 500 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 6 maja 2016 roku w sprawie profilaktycznych badań lekarskich osób przyjmowanych do pracy i pracowników Politechniki Białostockiej”.

 

 

Wydrukuj ten Post