Sekcja do spraw Prawnych Politechniki Białostockiej informuje, że na stronie bip.pb.edu.pl w zakładce: „prawo uczelniane” opublikowane zostały Zarządzenia:

Zarządzenie nr 736 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie zawierania umów zlecenia na prowadzenie zajęć związanych z kształceniem na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz studiach podyplomowych, kursach, kursach dokształcających i szkoleniach; LINK

Zarządzenie nr 737 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany składu osobowego Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia w Politechnice Białostockiej; LINK

Zarządzenie nr 738 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia w życie “Regulaminu Organizacyjnego Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Politechniki Białostockiej; LINK

Zarządzenie nr 739 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie utraty mocy Zarządzenia Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie zasad stosowania 50 % stawki kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy na Politechnice Białostockiej; LINK

Zarządzenie nr 740 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Etyki na Politechnice Białostockiej; LINK

Zarządzenie nr 741 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie powołania Doktoranckiej Komisji Stypendialnej na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej, Doktoranckiej Komisji Stypendialnej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej i Doktoranckiej Komisji Stypendialnej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej; LINK

Zarządzenie nr 742 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia w życie Procedur projektowania i zatwierdzania oraz monitoringu programów kształcenia w Politechnice Białostockiej; LINK

Zarządzenie nr 743 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia w życie “Systemu oceniania studentów w Politechnice Białostockiej”; LINK

Zarządzenie nr 744 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia rozpoczynające się w Politechnice Białostockiej od semestru letniego roku akademickiego 2017/2018; LINK

Zarządzenie nr 745 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wzorów dokumentów na potrzeby ubiegania się o pożyczkę lub kredyt studencki oraz zasad wyłaniania 10% najlepszych absolwentów uprawnionych do ubiegania się o umorzenie pożyczki lub kredytu studenckiego; LINK

Zarządzenie nr 746 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wzorów dokumentów na potrzeby ubiegania się o pożyczkę lub kredyt studencki oraz zasad wyłaniania 10% najlepszych absolwentów uprawnionych do ubiegania się o umorzenie pożyczki lub kredytu studenckiego na studiach doktoranckich; LINK

Zarządzenie nr 747 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia w Politechnice Białostockiej dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2018; LINK

Zarządzenie nr 748 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Uczelnianego i Centrum Historii Politechniki Białostockiej; LINK

Zarządzenie nr 749 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Politechniki Białostockiej; LINK

Zarządzenie nr 750 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia w życie “Instrukcji rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia rozpoczynających się od semestru letniego roku akademickiego 2017/2018”; LINK

 

 

Wydrukuj ten Post