Senat Politechniki Białostockiej pozytywnie zaopiniował zatrudnienie dr. Łukasza Siemieniuka na stanowisko dyrektora Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej na miejsce Rafała Gólcza, kierującego tą jednostką do końca 2017 roku. Senatorowie oparli się w swojej decyzji na opinii Rady Programowej Inkubatora.

Zatwierdzony został wieloletni plan inwestycji budowlanych na lata 2018-2020 w Politechnice Białostockiej oraz wstępny plan inwestycji na przyszły rok, uwzględniający m.in. przepisy przeciwpożarowe. Dodatkowo przebudowana ma zostać aula na Wydziale Informatyki. Zaplanowane inwestycje kosztować mają 4 mln 750 tys. zł. Senatorowie zajmowali się także planem remontów na przyszły rok w ramach funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

Senat pozytywnie zaopiniował „Zasady stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu do wynagrodzeń ze stosunku pracy”.

Ustalony został limit przyjęć na studia stacjonarne II stopnia na kierunku inżynieria rolno-spożywcza i leśna rozpoczynające się od semestru letniego w wysokości 30 miejsc.

Zapadła także decyzja o dostosowanie (od roku akademickiego 2018/2019) do profilu praktycznego programu kształcenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku architektura wnętrz prowadzonych na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej.

Senatorowie wyrazili zgodę na zawarcie umowy o współpracy z Witebskim Państwowym Uniwersytetem Technologicznym oraz Białoruskim Państwowym Uniwersytetem Technologicznym (Białoruś). Kolejne uczelnie, z którymi będzie współpracować Politechnika Białostocka to: Universidade Paulista (Brazylia) oraz Instytut Helmholtz-Zentrum Dresden – Rossendorf e. V. (Niemcy).

 

 

Wydrukuj ten Post