Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Białostockiej zaprasza wszystkich członków na Nadzwyczajne Walne Zebranie SAPB 12 grudnia 2017 r. o godz. 17:00 w Sali 23C (REKTORAT) ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok.

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia dotyczącym Walnego Zgromadzenia Członków w przypadku braku quorum w pierwszym terminie ustalamy drugi termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania: 12 grudnia 2017 r. o godz. 17:30 w wymienionym powyżej miejscu.

Za względu rezygnacę Janusza Zastockiego z pełnienia funkcji przewodniczącego Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Białostockiej – głównym celem Zebrania będą: wybory nowego Prezesa Stowarzyszenia.

Będziemy bardzo wdzięczni za liczny udział w ZEBRANIU.

Janusz Zastocki, prezes SAPB

Wydrukuj ten Post