W ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska spotkało się ponad dwudziestu przedstawicieli szkół o profilu zawodowym z województwa podlaskiego. Głównym organizatorem seminarium pt. „Staże a rozwój przedsiębiorstw” była Fundacja Regionalne Centrum Kompetencji.

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych (European Vocational Skills Week) to inicjatywa Komisji Europejskiej. Od 20 do 24 listopada 2017 roku w całym kraju odbywają się spotkania promujące kształcenie zawodowe oraz prezentacje dobrych praktyk i działań na rzecz rozwoju kompetencji, umiejętności i talentów.

22 listopada na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej rozmawiano o praktykach zawodowych organizowanych w firmach, doświadczeniach szkół zawodowych uczestniczących w programie Erasmus+, a także o rozwiązaniach wspierających współpracę przedsiębiorstw z systemem edukacji. Ważną częścią dyskusji było wyznaczenie trójkąta współpracy między szkołami zawodowymi, uczelnią i przedsiębiorstwami na rzecz rozwoju kompetencji, umiejętności i talentów. Uczestnicy spotkania mieli też okazję zwiedzić laboratoria i pracownie wydziałowe.

Spotkanie było adresowane przede wszystkim do dyrektorów szkół zrzeszonych w Fundacji Regionalne Centrum Kompetencji.

Grzegorz Orłowski z Regionalnego Centrum Kompetencji w Białymstoku: Ze szkołami o profilu zawodowym z województwa podlaskiego współpracujemy od ponad 12 lat. To czas realizacji różnych przedsięwzięć edukacyjnych, zawodowych, które czasami podsumowujemy przy okazji właśnie w takich wydarzeń, jak dzisiejsze. Myślę, że mamy wspólny cel: przedstawienie i wyrażenie potrzeby kształcenia zawodowego na poziomie średnim. Tego wymaga dzisiejszy rynek, stąd wśród uczestników spotkania są czołowe podlaskie firmy z branży mechanicznej oraz Danwood i HM System. W panelu eksperckim przedstawimy ciekawe spojrzenie na staże, na praktykę z perspektywy przedsiębiorstwa i szkoły zawodowej. Nasza organizacja ma charakter networkingowy, współpracujemy na poziomie europejskim realizując staże w Hiszpanii, we Włoszech, w Czechach, krajach Bałtyckich. Od wielu lat realizujemy staże i praktyki na poziomie krajowym. Przedstawiciele szkół, którzy są dzisiaj na sali, mają doświadczenia w zakresie staży krajowych i zagranicznych. To szkoły z miejscowości w pasie od Ełku, Suwałk, aż do Siemiatycz.

 

 

Wydrukuj ten Post