Rada Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej przeprowadziła pierwsze postępowanie habilitacyjne w historii jednostki. W środę, 25 października, Rada Wydziału Informatyki nadała dr. Piotrowi Hońko stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka.

Dr hab. Piotr Hońko jest pracownikiem Wydziału Informatyki PB. Prowadzi badania w zakresie takich obszarów jak sztuczna inteligencja, eksploracja danych, obliczenia granularne, a także w dziedzinie, która ma polskie korzenie – teorii zbiorów przybliżonych.

Wydział Informatyki PB uzyskał uprawnienia do habilitowania w dyscyplinie informatyka ponad rok temu – w czerwcu 2016 r. Ówczesna decyzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów potwierdziła wysoką jakość kształcenia i duży dorobek naukowo-badawczy Wydziału.
Historia Wydziału sięga 1989 roku, kiedy to na bazie Ośrodka Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Politechniki Białostockiej został utworzony Instytut Informatyki. W 2001 roku Instytut został przekształcony w Wydział. W tym samym roku jednostka zdobyła uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Od roku akademickiego 2017/18 zostały uruchomione studia doktoranckie z informatyki.

O rozwoju Wydziału Informatyki świadczy także poszerzanie oferty dydaktycznej. Wydział kształci obecnie na trzech kierunkach studiów inżynierskich I stopnia: informatyka, matematyka stosowana, informatyka i ekonometria oraz na dwóch kierunkach studiów II stopnia: informatyka, matematyka stosowana. Wszystkie programy kształcenia są przygotowane i mogą być poprowadzone w języku angielskim. Wydział może pochwalić się też bogatą ofertą studiów podyplomowych. Programy kształcenia na studiach wszystkich stopni są konsultowane z praktykami. Od 2012 roku działa przy Wydziale Rada Przedsiębiorców, która dba o dostosowanie programów nauczania do aktualnych potrzeb rynku pracy.

Wydział Informatyki może pochwalić się świetnie przygotowaną kadrą naukowo-badawczą. Zatrudnia 98 pracowników, w tym 22 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 46 doktorów. W skład struktury organizacyjnej Wydziału wchodzi pięć katedr: Katedra Oprogramowania, Katedra Mediów Cyfrowych i Grafiki Komputerowej, Katedra Matematyki, Katedra Informatyki Teoretycznej, Katedra Systemów Informacyjnych i Sieci Komputerowych.

 

Ślubowanie dr. hab. Piotra Hońki:

Wydrukuj ten Post